GIÁO XỨ BẮC THẦN

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng (Đức Cố Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc) đưa một số giáo dân hai họ Tiên Nha, Đại Lãm, gốc Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất Xoài Minh, Nhơn Trạch, Biên Hòa lập nghiệp và thành lập Giáo xứ lấy tên Bắc Thần (astre marial, étoile polaire). Một năm sau, Cha Đaminh cùng cộng đoàn dựng nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ với diện tích 12m x 40m làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1955, Cha Đaminh Nguyễn Quang Hiển đến coi sóc Giáo xứ. Với lòng nhiệt thành của Cha Đaminh và sự đoàn kết của cộng đoàn, giáo dân Bắc Thần đã xây nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (1972) và các tượng đài. Lúc này, các sinh hoạt của Giáo xứ dần đi vào ổn định và đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng vững mạnh. Năm 1997, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ. Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn Bắc Thần đã xây nhà xứ mới (1998), nhà giáo lý, tháp chuông và trùng tu nhà thờ (2004). Năm 2005, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Học được bổ nhiệm làm chánh xứ Bắc Thần. Trong niềm cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Chúa, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn Bắc Thần từng bước xây dựng Giáo xứ ổn định và nề nếp hơn. Năm năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng đến thay thế Cha Gioan Baotixita coi sóc Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, cộng đoàn Bắc Thần mỗi ngày một phát triển hơn về cơ sở vật chất, các sinh hoạt của Giáo xứ đã hòa nhịp với các sinh hoạt của Giáo phận trong sự đoàn kết và yêu thương.
Địa dư: Đông giáp Bàu Sen; Tây giáp Phú Đông; Nam giáp Phước Khánh; Bắc giáp thành Tuy Hạ
Diện tích: 1,72 km2
Dân số: 3. 797 người
  • 915 gia đình công giáo, gồm 3.733 giáo dân
  • Tỷ lệ: 98,31%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Nguyễn Văn Lãng (1954)
  • Giuse Nguyễn Duy Khiêm (2 tháng - năm 1954)
  • Đaminh Nguyễn Quang Hiển (1955 - 1997)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận (1997 - 2005)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Văn Học (2005 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:


Đaminh Nguyễn Văn Lượng
              (2010 -)


Cha phó:
Đaminh Lê Thanh Trưởng
                       (2012 -)

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: 15.08
Dòng, Tu hội trong Giáo xứ hiện nay:
  • Chúa Quan Phòng
  • Đaminh Rosa Lima - Miền Mẹ Vô Nhiễm
Thống kê
Năm 1957 1963 1974 1989 1999 2013
Giáo dân 1.840 3.000 1.840 3.015 2.750 3.733
Gia đình - 799 340 867 704 915
Tu sĩ 6 6 6 0 0 7
 

Tranh vẽ nhà thờ những năm sơ khởiQuý cha và quý chức BHG giáo xứ