GIÁO XỨ BẮC MINH

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số giáo dân phần lớn thuộc Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng đất Xoài Minh xã Nhơn Trạch, Biên Hòa lập nghiệp, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Xuân Cảnh. Thời gian đầu, Cha Giuse và cộng đoàn này dựng một nhà nguyện vách đất, mái lá làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, cộng đoàn này chính thức được nâng lên thành Giáo xứ với tên gọi Bắc Minh (Bắc Ninh - Xoài Minh) và Cha Đaminh Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm làm Cha xứ tiên khởi. Năm 1956, Cha Đaminh cùng cộng đoàn Bắc Minh dựng nhà thờ đầu tiên bằng vật liệu nhẹ với diện tích 14m x 40m. Năm 1970, Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiểu kế nhiệm Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ. Bên cạnh việc khích lệ, nâng đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng vững mạnh, Cha Gioakim và cộng đoàn Bắc Minh đã khởi công xây dựng và khánh thành đền Đức Mẹ (1917), nhà giáo lý (1974), hội quán (1991), nhà xứ (1995), đền thánh Martinô (1997), nhà giải trí (1998), nhà thờ mới khang trang bằng gạch, mái tôn (1998) và đài thánh Giuse (1999). Hiện nay, Giáo xứ Bắc Minh đã ổn định, các sinh hoạt đã đi vào nề nếp và đời sống đức tin của cộng đoàn đang lớn mạnh.
Địa dư: Đông giáp dòng Xitô; Tây giáp xứ Nghĩa Yên; Nam giáp cánh đồng; Bắc giáp sông Ông Kèo
Diện tích: 7 km2
Dân số: 3.303 người
  • 753 gia đình công giáo, gồm 3.253 giáo dân
  • Tỷ lệ: 98,48%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Nguyễn Xuân Cảnh (1954 - 1955);
  • Đaminh Nguyễn Văn Đức (1955 - 1970);
Linh mục đương nhiệm:

Gioakim Nguyễn Văn Hiểu
              (1970 - )

Cha phó: Phêrô Nguyễn Ngọc Trí
 
Thánh bổn mạng: Chúa Kitô Vua
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật sau Lễ Thánh Tâm
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Đức
Thống kê
Năm 1955 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.485 1.485 2.570 2.338 3.068 3.253
Gia đình - 188 586 557 710 753
Tu sĩ 2 - 2 2 2 2
 

Nhà thờ Bắc Minh những năm đầu thành lập


Dãy nhà giáo lýQuý Cha và quý chức BHG giáo xứ