Giáo Hạt Phước Lý

Giáo Hạt Phước Lý

GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ   1. Thống kê Giáo hạt Phước Lý từ năm 1966 – 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ

Giáo xứ Bắc Minh

Giáo xứ Bắc Minh

GIÁO XỨ BẮC MINH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân phần lớn thuộc Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng đất Xoài Minh xã Nhơn Trạch, Biên Hòa lập nghiệp, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Xuân Cảnh. Thời gian đầu, Cha Giuse và cộng đoàn này dựng một nhà nguyện

Giáo xứ Bắc Thần

Giáo xứ Bắc Thần

GIÁO XỨ BẮC THẦN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng (Đức Cố Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc) đưa một số giáo dân hai họ Tiên Nha, Đại Lãm, gốc Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất Xoài Minh, Nhơn Trạch, Biên Hòa lập nghiệp và thành lập Giáo xứ lấy

Giáo xứ Đại Điền

Giáo xứ Đại Điền

GIÁO XỨ ĐẠI ĐIỀN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Đỗ Đức Huấn cùng với khoảng 300 giáo dân thuộc xứ Đại Điền gốc Vĩnh Phúc Yên, Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng tỉnh lộ 19 Cát Lái, Long Thành, và khu Rừng Sác, Bầu Sen định cư, lập nghiệp. Một năm sau, Giáo xứ Vĩnh

Giáo xứ Mỹ Hội

Giáo xứ Mỹ Hội

GIÁO XỨ MỸ HỘI   Quá trình hình thành và phát triển Trước năm 1879, đã có những người công giáo sinh sống tại Gò Nổng, quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa. Từ năm 1879, Cha Phêrô Đoàn Công Triệu họ Tha La quy tụ những tín hữu đang sống tại Gò Nổng để lập nên Trại đạo Gò Nổng. Sau đó, Cha Phêrô

Giáo xứ Nghĩa Hiệp

Giáo xứ Nghĩa Hiệp

GIÁO XỨ NGHĨA HIỆP   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ các Giáo xứ miền Bắc, phần lớn là xứ Mỗ Thổ, Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất thuộc ấp Nghĩa Hiệp, Nhơn Trạch, Biên Hòa và thành lập Giáo điểm truyền giáo

Giáo xứ Nghĩa Mỹ

Giáo xứ Nghĩa Mỹ

GIÁO XỨ NGHĨA MỸ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Trần Văn Lập dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ miền Bắc vào vùng đất thuộc xã Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư và làm nên Giáo xứ Nghĩa Mỹ. Thời gian đầu, Cha Vincentê cùng cộng đoàn Nghĩa Mỹ dựng một nhà thờ tạm

Giáo xứ Nghĩa Yên

Giáo xứ Nghĩa Yên

GIÁO XỨ NGHĨA YÊN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân gốc Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Thanh Cần, đã tới định cư tại vùng đất Xoài Minh, nay thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Một năm sau, Giáo xứ Nghĩa Yên được

Giáo xứ Phước Khánh

Giáo xứ Phước Khánh

 GIÁO XỨ PHƯỚC KHÁNH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1882, một số giáo dân từ các nơi đến vùng đất Nhơn Trạch, Biên Hòa làm nên làng Phước Khánh và sau đó hình thành Giáo họ Phước Khánh. Thời gian đầu, các Cha người Pháp ở Sài Gòn đến chăm sóc mục vụ cho Giáo họ. Năm năm sau,

Giáo xứ Phước Lý

Giáo xứ Phước Lý

GIÁO XỨ PHƯỚC LÝ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1885, một số gia đình công giáo từ Bến Gỗ, Tân Triều, Tân Khánh đến vùng đất Phước Lý thuộc xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư lập nghiệp. Thời gian đầu, Cha Phêrô Đoàn Công Triệu, chánh xứ Mỹ Hội quy tụ những người công giáo

​Giáo Xứ Tân Tường

​Giáo Xứ Tân Tường

GIÁO XỨ TÂN TƯỜNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1890, một số giáo dân gốc Quảng Bình di cư đến vùng đất thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ngày nay định cư lập nghiệp và làm nên Giáo họ Tân Tường trực thuộc Giáo xứ  Mỹ Hội. Cùng năm, cộng đoàn Tân Tường xây

​Giáo Xứ Thị Cầu

​Giáo Xứ Thị Cầu

GIÁO XỨ THỊ CẦU   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Thượng Hiền dẫn một số giáo dân thuộc các xứ: Thị Cầu, Phương Vĩ, Đông Tiến và các nơi khác thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến định cư tại vùng Phước Lý và làm nên Giáo xứ Thị Cầu. Thời gian đầu, Cha Giuse cùng cộng

Giáo Xứ Thiết Nham

Giáo Xứ Thiết Nham

 GIÁO XỨ THIẾT NHAM   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Hiếu dẫn một số giáo dân thuộc Giáo xứ Thiết Nham, Giáo phận Bắc Ninh đến vùng đất Ông Kèo (ngày nay là giáo xứ Vĩnh Phước) định cư, lập nghiệp và lập nên họ đạo Thiết Nham và Như Thiết. Một năm

​Giáo Xứ Vĩnh Phước

​Giáo Xứ Vĩnh Phước

GIÁO XỨ VĨNH PHƯỚC   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Mẫn dẫn một số giáo dân từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến bến Bình Đông, Sài Gòn, sinh sống. Sau đó Cha Giuse dẫn cộng đoàn này đến vùng đất Ông Kèo, xã Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch,