GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1977, khoảng 10 gia đình đầu tiên gốc xứ Thanh Hương, Hà Thanh, Tổng giáo phận Huế di cư vào khu vực giáp xứ Tân Bình lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Xóm Huế. Thời gian này, quý cha thuộc xứ Tân Cang và Tân Bình đến chăm sóc mục vụ cho Giáo điểm này. Năm 2000, Cha Đaminh Nguyễn Đức Nghi cùng với cộng đoàn Giáo điểm Xóm Huế đã xây một nhà nguyện để làm nơi đọc kinh, dâng lễ và cầu nguyện. Năm 2006, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo điểm lên thành GHBL với tên gọi Giuse Xóm Huế, trực thuộc Giáo xứ Tân Bình. Ngày 13.10.2011, Đức Cha Đaminh nâng Giáo họ Giuse Xóm Huế lên thành Giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Tân Hương (Tân Bình - Thanh Hương). Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn tận tình của Cha Giuse Nguyễn Viết Sơn, cộng đoàn Tân Hương đang từng bước lớn mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ dần đi vào nề nếp, ổn định.
Địa dư: Đông giáp xứ Giang Điền; Tây giáp Phú Sơn; Nam giáp Tân Cang; Bắc giáp xứ Tân Bình
Diện tích: 1 km2
Dân số: 331 người
  • 72 gia đình công giáo, gồm 291 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 88%
Linh mục quản nhiệm:


Giuse Nguyễn Viết Sơn
           (2011 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Truyền Giáo
Thống kê
Năm 2007 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 324 300 320 325 291
Gia đình 47 68 72 73 72