GIÁO XỨ TÂN BẮC
 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Đức dẫn đoàn chiên xứ Ngăm Giáo thuộc địa phận Bắc Ninh đến cây số 17 quốc lộ 1A để lập nghiệp. Cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết cũng đưa dân thuộc 3 xứ Quần Phương, Mỹ Lộc và Phú Thịnh (Địa Phận Bắc Ninh) đến bên trái Quốc lộ 1A lập xứ gọi là Xuân Phương. Hai năm sau, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục Sài Gòn cho sáp nhập xứ Ngăm Giáo, Xuân Phương thành giáo xứ Tân Bắc Ninh và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết làm chánh xứ với số giáo dân gần 1.500 người. Năm 1958, Cha Giuse Ngô Văn Yên về quản xứ. Cha Giuse cùng giáo dân sửa lại nhà thờ, nhà xứ và đổi tên  thành Giáo xứ Tân Bắc. Năm năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Hồng Lạc về kế nhiệm Cha Giuse phục vụ Giáo xứ. Cha Đaminh đã xây dựng nhà thờ mới, hai dãy trường học gồm mười phòng và sửa lại nhà xứ. Ngày 27.01.1989, Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn thay thế Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ. Cha Giuse đã cùng với cộng đoàn Tân Bắc xây dựng tháp chuông, sửa gian cung thánh và mặt tiền nhà thờ, xây dựng tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm (1993), xây thêm năm phòng giáo lý (1997). Năm 1999, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Tân Bắc xây dựng nhà xứ mới với kiến trúc Tây Phương pha trộn nét Á Đông. Nhờ ơn Chúa giúp và sự nhiệt tình của Cha Giuse, đời sống đạo của cộng đoàn Tân Bắc ngày càng thăng tiến. 
Địa dư: Đông giáp xứ Tân Bình, Tây giáp xứ Bắc Hòa, Nam giáp xứ Phú Sơn, Bắc giáp GHBL Bùi Đệ.
Diện tích: 7,4 km2
Dân số: 4.900 người
  • 1.158 gia đình công giáo, gồm 4.854 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 98,97%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Nguyễn Thanh Khiết (1956 - 1958)
  • Giuse Ngô Văn Yên (1958 - 1963)
  • Đaminh Nguyễn Hồng Lạc (1963 - 1985)
Linh mục đương nhiệm: 


Giuse Phạm Ngọc Tuấn
            (1989 -)

                         

Cha phó: 
Micae Nguyễn Chánh TínThánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Ngày chầu lượt: CN XVII TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Đức - Cộng đoàn Tân Bắc
Thống kê
Năm 1974 1988 2003 2010 2013
Gia đình 2.073 3.342 3.953 4.482 4.854
Giáo dân 329 752 889 1.007 1.158
Tu sĩ - 4 3 4 5