GIÁO XỨ PHÚ LÝ
 
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo xứ Phú Lý thuộc địa bàn chiến khu D, gồm hai xã: xã Phú Lý và một phần xã Mã Đà. Sau năm 1975, giáo dân các nơi về đây lập nghiệp và cùng với các giáo dân người dân tộc Châu Ro đang sống trên địa bàn lập thành Giáo điểm Phú Lý. Năm 1978, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo họ và lấy tên là Giáo họ Vĩnh An thuộc hạt Túc Trưng. Sau khi lòng hồ Trị An ngập, Giáo họ được chuyển sang ấp Cây Cầy, xã Phú Lý và cộng đoàn Vĩnh An đã dựng một nhà nguyện bằng gỗ. Sau một thời gian, nhà nguyện bị sập, cộng đoàn Vĩnh An đã xây dựng lại nhà nguyện trên một khu đất mới thuộc ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ngày 21.07.1990 Giáo họ Vĩnh An được chính thức nâng lên thành Giáo xứ và đổi tên là Giáo xứ Phú Lý, thuộc hạt Phú Thịnh, đồng thời Cha Giuse Trần Văn Hội - Dòng Chúa Cứu Thế được cử phụ trách Giáo xứ trong tư cách cha xứ tiên khởi. Ngày 17.12.2008, Cha Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng về phụ trách Giáo xứ Phú Lý. Hai năm sau, Cha Batôlômêô M. cùng với cộng đoàn Giáo xứ Phú Lý khởi công xây dựng nhà thờ và khánh thành năm 2012. Dưới sự hướng dẫn của Cha  Batôlômêô M., cộng đoàn Giáo xứ Phú Lý đã phát triển về mọi mặt như hiện nay.

Địa dư: Đông giáp La Ngà; Tây giáp lâm trường Vĩnh An; Nam giáp lâm trường La Ngà; Bắc giáp rừng Nam Cát Tiên.
Diện tích: 40 km2
Dân số: 15.000 người
  • 945 gia đình công giáo, gồm 4.559 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 30,4%
Giáo họ biệt lập: Phú An
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Trần Văn Hội CSsR (1990 -  2006)
  • Giuse Nguyễn Đức Thắng (2006 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:

Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng, CMC
                       (2008 -)


Cha phó: Vincentê P.M. Nguyễn Minh Châu, CMC

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01.05)
Ngày chầu lượt: CN XXIV TN
Thống kê
Năm 1990 1993 2003 2007 2013
Giáo dân 2.000 2.612 3.341 3.844 4.559
Gia đình 387 425 689 827 945