GIÁO XỨ GIANG ĐIỀN
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, dân chúng ở các thành phố có xu hướng về nông thôn tìm đất canh tác. Cùng năm, Cha Giuse Trần Đức Hóa chánh xứ Nam Hòa - Sài Gòn và Cha Gioan Baotixita Lương Hoàng Kim đưa một số giáo dân đến khu rừng ở phía Nam Trà Cổ cách quốc lộ 1A khoảng 3km để khai hoang lập nghiệp và lập nên trại Tình Thương. Ngày 15.08.1973, Cha Gioan Baotixita Lương Hoàng Kim đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại trại Tình Thương với khoảng 40 giáo dân tham dự. Sau năm 1975, với chính sách giãn dân đi kinh tế mới, nhiều giáo dân từ các thành phố đã đến gia nhập trại Tình Thương. Thời gian này, cộng đoàn Tình Thương dựng một nhà nguyện tạm bằng tôn (10m x 25m) để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 08.07.1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập Giáo xứ Giang Điền và cử Cha Augustinô Maria Đặng Ngọc Hưởng làm Cha xứ tiên khởi. Năm 1980, cộng đoàn Giáo xứ Giang Điền tu sửa nhà nguyện cũ bằng vách đất trộn rơm, mái tôn (33m x 19m). Một năm sau, Cha Augustinô Maria và cộng đoàn đã dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện này. Ngày 18.12.1993cộng đoàn Giáo xứ Giang Điền đã khởi công xây dựng nhà thờ mới (24m x 20m) và khánh thành vào ngày 04.01.1995. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn M. Claret Nguyễn Ngọc Lâm CMC, Giáo xứ đã ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân An; Tây giáp xứ Tân Cang; Nam giáp xứ Xuân Thịnh; Bắc giáp xứ Trà Cổ.
Diện tích: 2,5 km2
Dân số: 7.000 người
  • 1.331 gia đình Công giáo, gồm 5.156 giáo dân
  • Tỷ lệ: 73,7%
Linh mục quản xứ:
  • Augustinô Maria Đặng Ngọc Hưởng (1975 - 2001)
  • Henricô M. Đinh Viết Phục (2001 - 2006)
Linh mục đương nhiệm: 


Antôn M. Claret Nguyễn Ngọc Lâm CMC
                     (2006 -)

                         

Cha phó: 
Inhaxiô L.M. Vũ Văn Lê CMC

Thánh bổn mạng: Giuse Thợ (01.05)
Ngày chầu lượt: CN II MV
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Mến Thánh Giá Xuân Lộc - Cộng đoàn Giang Điền
  • Đồng Công - Cộng đoàn Đồng Công Giang Điền
Thống kê
Năm 1975 1990 1993 2003 2010 2013
Giáo dân 821 3.425 3.442 3.564 4.808 5.156
Gia đình 204 854 922 967 1.154 1.331
Tu sĩ Nam - 2 3 4 4 5
Nữ - 4 6 3 4 4