GIÁO XỨ ĐỒNG PHÁT

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, khoảng 2.000 giáo dân từ khắp nơi đến vùng đất Quảng Biên lập nghiệp. Nhóm giáo dân này đã dựng một nhà nguyện nhỏ đơn sơ bằng tranh, tre và mây để làm nơi cầu nguyện. Thời gian này, Cha Giuse Vũ Sĩ Hiệp đã tận tâm giúp đỡ giáo dân nơi đây. Sau năm 1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng bổ nhiệm Cha Philipphê Phan Châu Trinh dòng Đồng Công về coi sóc giáo dân. Cha Philipphê và giáo dân nơi này đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái tôn để làm nơi dâng lễ. Ngày 22.08.1976, Đức Cha Đaminh chính thức thành lập Giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Đồng Phát. Năm 1990, Cha Giuse Phan Ngọc Tuyến dòng Đồng Công về thay thế Cha Philipphê phụ trách Giáo xứ. Sau 5 năm quản nhiệm, Cha Giuse đã hoàn tất công việc xây dựng ngôi thánh đường kiên cố và khang trang. Hiện nay, cùng với lòng đạo đức và nhiệt thành của Cha Vincentê Nguyễn Văn Tuyền, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phát đang dần lớn mạnh trong đức tin và tình mến.

Địa dư: Đông giáp xứ Vườn Ngô, Tây giáp xứ Quảng Biên, Nam giáp  xứ Giang Điền, Bắc giáp Trảng Bom.
Diện tích: 3 km2
Dân Số: 6.500 người
  • 1.004 gia đình Công giáo, gồm 5.680 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 87,4%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Vũ Sĩ Hiệp (1972 - 1975)
  • Philipphê Phan Châu Trinh (1976 - 1990)
  • Giuse Maria Phan Ngọc Tuyến (1990 - 1995)
  • Gioan Baoxitita Trần Trọn (1995 - 2002)
  • Laurensô Nguyễn Văn Chính O.C (2002 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:


Vincentê Nguyễn Văn Tuyền (2010 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01.05)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Dòng trong Giáo xứ hiện nay:
  • Con Đức Mẹ Đi Viếng
  • Mến Thánh Giá Bà Rịa
Thống kê
Năm 1975 1990 1989 1997 2003 2010 2013
Giáo dân 2.240 3.240 2.344 2.869 2.796 4.920 5.680
Gia đình 532 725 593 691 674 889 1.004
Tu sĩ - - 20 10 15 19 15