GIÁO XỨ BÙI CHU

 
Quá trình hình thành và phát triển
Cuối năm 1954, Cha Đaminh Lương Trí Thức đưa khoảng 1.000 giáo dân thuộc hai Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đến cây số 15, quốc lộ 1A để lập nghiệp và hình thành Giáo xứ Bùi Chu. Thời gian đầu, Cha Đaminh và cộng đoàn Bùi Chu dựng một nhà nguyện bằng gỗ, mái lá để quây quần đọc kinh, cầu nguyện và dâng lễ. Năm 1964, Cha Andrê Đoàn Thanh Điện về làm chánh xứ Bùi Chu. Trong giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1975, Cha Andrê đã xây dựng nhà thờ mới, quy hoạch nghĩa trang và xây đài Đức Mẹ. Năm 1975, Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh kế nhiệm Cha Andrê phụ trách Giáo xứ Bùi Chu. Năm 1988, Cha Giuse Đệ đã xây dựng nhà thờ với hình dáng kiến trúc mới. Sau nhiều lần thay đổi và xây dựng, Giáo xứ Bùi Chu có một ngôi thánh đường khang trang, bề thế và tháp chuông được xây dựng bằng bêtông cốt thép (khánh thành ngày 19.02.1989). Ngoài ra, Giáo xứ Bùi Chu còn có nhà nguyện Mân Côi thuộc họ Thánh Tâm thuận tiện cho việc quy tụ đọc kinh cầu nguyện. Năm 2004, Cha Giuse Đinh Nam Hưng thay thế Cha Giuse Đệ phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse đã xây nhà mục vụ và nhà giáo lý, cũng như giúp cộng đoàn Bùi Chu đi vào ổn định, nề nếp như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Tân Thành; Tây giáp xứ Thanh Hóa; Nam giáp xứ Phú Sơn; Bắc giáp Sông Mây.
Diện tích: 5 km2
Dân số: 15.000 người
  • 3.009 gia đình Công giáo, gồm 13.079 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 87,2%
Giáo họ biệt lập: Bùi Đệ
  • Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Tâm Chí
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Lương Trí Thức (1954 - 1964)
  • Andrê Đoàn Thanh Điện (1964 - 1975)
  • Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh (1975 - 2004)
Linh mục đương nhiệm: 
Giuse Đinh Nam Hưng (2004 -)

                         
 
 

Cha phó : Philipphê Phạm Anh Hoàng

Thánh bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria
Ngày chầu lượt: CN XI TN
Dòng, Tu hội trong Giáo xứ hiện nay:
  • Dòng Ánh Sáng Phúc Âm - Cộng đoàn Bùi Chu
  • Tu hội Tin Yêu - Tu xá Martinô
Thống kê
Năm 1954 1974 1993 2003 2005 2011 2013
Giáo dân 1.000 3.541 6.249 8.440 10.130 11.574 13.079
Gia đình 314 510 842 1.571 2.214 2.709 3.009
Tu sĩ - - 7 7 5 5 5