GIÁO XỨ BẮC HOÀ

 

Quá trình hình thành và phát triển

Tháng 08.1954, một số giáo dân, phần lớn thuộc vùng Mò Thổ - Bắc Ninh theo Cha Giuse Nguyễn Văn Ngự đến lập nghiệp tại cây số 16, 17 dọc quốc lộ 1A và làm nên họ đạo Bắc Hòa (Bắc Ninh - Biên Hòa). Sau vài năm, Cha Giuse cùng với giáo dân đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái lá. Năm 1957, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền thiết lập Giáo xứ Bắc Hòa, đồng thời bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Ngự làm chánh xứ tiên khởi. Một năm sau, Cha Giuse và giáo dân nơi đây xây dựng nhà thờ khang trang, rộng rãi để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Năm 1965, khi Giáo phận Xuân Lộc được thành lập, Giáo xứ Bắc Hòa thuộc Hạt Hố Nai II - Giáo phận Xuân Lộc. Năm 2002, Cha Phêrô Cao Thọ Lành về kế nhiệm Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Bảy năm sau, Cha Phêrô cùng với giáo dân Bắc Hòa đã khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ, tháp chuông và nhà giáo lý. Năm 2010, Cha Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng về thay thế Cha Phêrô. Cùng năm Cha Gioan Baotixita đã nới thêm nhà giáo lý và giúp Giáo xứ Bắc Hòa đi vào ổn định, nề nếp như hiện nay.

 

Địa dư: Đông giáp xứ Tân Bắc; Tây giáp xứ Tân Thành; Nam giáp xứ Giang Điền; Bắc giáp Sông Mây.

Diện tích: 5 km2

Dân số: 4.000 người

      891 gia đình Công giáo, gồm 3.513 giáo dân

     Tỷ lệ: 88%

Linh mục quản xứ:        

            Giuse Nguyễn Văn Ngự (1954 - 2002)

                        Phêrô Cao Thọ Lành (2002 -  2010)

Linh mục đương nhiệm
    

 Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng
                  
  (2010 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01.05)

Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trước 01.05

Thống kê

Năm

1954

1963

1974

1990

2003

2007

2013

Giáo dân

750

1.000

1.643

2.375

2.809

2.890

3.513

Gia đình

125

153

281

434

576

578

891