GIÁO HẠT PHÚ THỊNH
1. Thống kê :
Giáo hạt Phú Thịnh từ năm 1978 – 2013
 
Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân
Nam Nữ
1978 12 13 29.331
1988 16 1 16 9 100 37.851
1998 16 2 14 5 85 51.162
2008 18 2 27 3 105 74.470
2013 18 4 28 9 141 86.262
 
2. Quá trình hình thành và phát triển
Trước năm 1978, hạt Phú Thịnh thuộc hạt Hố Nai II, từ xứ Hòa Bình (Hố Nai) đến xứ Thanh Bình (Hưng Long) do cha Antôn Nguyễn Hồng Cẩm quản xứ Thanh Hóa làm quản hạt.
Đến năm 1978, hạt Hố Nai II được Đức Cố Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng quyết định chia thành 3 giáo hạt:
_ Hạt Hố Nai II A: từ xứ Hòa Bình đến xứ Thanh Hóa.
_ Hạt Hố Nai II B: từ xứ Bùi Chu đến xứ Vườn Ngô.
_ Hạt An Bình: từ xứ Lộc Hòa đến giáo xứ Dầu Giây.
Hạt Hố Nai II B do cha Đaminh Nguyên Đức Nghi, chánh xứ Tân Bình làm quản hạt đầu tiên (1978 - 1988). Các giáo xứ trong địa bàn giáo hạt ở dọc 2 bên Quốc lộ 1A và khu kinh tế mới Giang Điền, Đồi 61 và An Viễn gồm 13 giáo xứ: Bùi Chu, Phú Sơn, Tân Thành, Bắc Hòa, Tân Bắc, Tân Bình, Trà Cổ, Giang Điền, Quảng Biên, Đồng Phát, Vườn Ngô, Xuân Thịnh và Xuân An. Với diện tích khoảng 115 km2, gần 20.000 giáo dân.
Năm 1989 hạt Hố Nai II B được Đức Giám Mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên thành giáo hạt Phú Thịnh, gồm 15 giáo xứ và 2 giáo họ biệt lập, do cha Gioan Vũ Anh Thuấn, chánh xứ Trà Cổ làm quản hạt (1989 - 1994), từ đây diện tích giáo hạt gần gấp 2 lần, thêm 2 giáo xứ: Thạch An, Thiện An và 1 giáo họ: Thuận An.
Năm 1994 cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ Tân Bắc làm quản hạt (1994 - 2001) thêm 2 giáo điểm truyền giáo: Hiếu Liêm và Cây Sung (thuộc lâm trường Mã Đà, Hiếu Liêm). Diện tích của giáo hạt trên 215 km2 với giáo dân gần 54.000 người.
Năm 2001 cha Giuse Đinh Nam Hưng, chánh xứ Thạch An, được Đức Giám Mục đặt làm quản hạt nhiệm kỳ 2001 - 2005, chính thức bàn giao nhiệm kỳ ngày 06.03.2001 tại giáo xứ Thạch An.
•Địa dư: Hạt Phú Thịnh nằm trên 2 huyện Thống Nhất và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Gồm 2 thị trấn: Thống Nhất và Vĩnh An và 9 xã: Bắc Sơn, Bình Minh, Quảng Tiến, Giang Điền, Sông Trầu, Đồi 61, An Viễn, Vĩnh Tân, Tân An.
• Diện tích: 215 km2: Đông giáp hạt Gia Kiệm, Tây giáp hạt Hòa Thanh, Nam giáp hạt Long Thành, Bắc giáp giáo phận Phú Cường và Buôn Ma Thuột.
• Linh mục quản hạt:
_ Cha Đaminh Nguyễn Đức Nghi: quản hạt tiên khởi (1978 - 1989)
_ Cha Gioan Vũ Anh Thuấn (1989 - 1994)
_ Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn (1994 - 2001)
_ Cha Giuse Đinh Nam Hưng: quản hạt đương nhiệm (2001 đến nay).

3. Tình hình nhân sự:
 
Số linh mục Chủng sinh giúp xứ Tu Sĩ Ban Hành Giáo
28 9 150 1.437
 
•4. Sinh hoạt mục vụ Ngũ Niên:
Hưởng ứng chương trình Ngũ Niên của Giáo phận, giáo Hạt đã tổ chức các hoạt động như thi giáo lý, trình diễn thánh ca, hội nghị truyền giáo đem lại nhiều thành quả rất tốt đẹp.
- Truyền giáo:
Giáo hạt tích cực thực hiện chương trình đem Tin Mừng đến cho mọi người nhất là lương giáo tại các giáo xứ, giáo họ. Đặc biệt, năm 2013 các giáo xứ, giáo họ trong hạt rửa tội 323 tân tòng.
• - Bác ái xã hội:      
Bác ái từ thiện : chia sẻ 937.340.000đ cho hơn 23 hộ và 63 người.  
•- Giáo dục :
 
Tổng Số Người Đi Học ĐẠI HỌC CẤP III CẤP II CẤP I MẪU GIÁO NGHỈ HỌC
22.583 1.414 4.196 6061 7024 3.888 910