Giáo Họ Biệt Lập Hiếu Liêm
Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1960 đã có một số gia đình công giáo sống tại khu vực Hiếu Liêm. Thời gian đầu, giáo dân Hiếu Liêm phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Tháng 07 năm 1960, Cha Đaminh Nguyễn Trinh Đoàn được cử đến phụ trách Giáo xứ Hiếu Liêm. Sau một vài tháng nhận nhiệm sở, Cha Đaminh cùng với giáo dân Hiếu Liêm dựng một nhà nguyện để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sau năm 1965, do chiến tranh nên nhà nguyện bị sập và một số giáo dân tản mác đi những nơi khác sinh sống. Mười năm sau, dân các nơi, trong đó có cả người công giáo gốc Hà Tĩnh và Campuchia về địa bàn Hiếu Liêm sinh sống. Thời điểm này, giáo dân Hiếu Liêm phải ra Giáo xứ Đại An và Giáo họ Thạch An để tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Do hoàn cảnh, tên gọi Giáo xứ Hiếu Liêm bị quên lãng. Ngày 16.09.1993, Cha Phêrô Cao Thọ Lành về phụ trách Giáo xứ Thiện An và quản nhiệm Giáo họ Hiếu Liêm. Thời gian đầu, Cha Phêrô dâng lễ với cộng đoàn Hiếu Liêm tại nhà một giáo dân vào các ngày Chúa Nhật. Một năm sau, Cha Phêrô cùng cộng đoàn dựng một nhà thờ bằng vách ván, mái tôn, nền gạch (15m x 8m). Từ đây cộng đoàn Hiếu Liêm có nơi xứng đáng hơn trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Qua các thời quý Cha quản nhiệm, đời sống đức tin của cộng đoàn Hiếu Liêm ngày thêm vững mạnh và các sinh hoạt dần đi vào ổn định. Hiện nay, Cha Giuse Cao Đức Long đang đặc trách GHBL Hiếu Liêm và quản nhiệm Giáo điểm Cây Sung cách GHBL 30 km với 800 giáo dân. Với sự giúp đỡ của Cha Giuse, các sinh hoạt của GHBL Hiếu Liêm và Giáo Điểm Cây Sung đi vào ổn định, đời sống đức tin của giáo dân ngày thêm vững mạnh.  
Địa dư: Đông giáp xứ Lợi Hà; Tây giáp xứ Đại An; Nam giáp rừng Nam Cát Tiên; Bắc giáp xứ Thiện An.
Diện tích: 60 km2
Dân số: 17.000 người
  • 265 gia đình công giáo, gồm 966 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 5,68%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Nguyễn Trinh Đoàn (1960 - 1965)
  • Phêrô Cao Thọ Lành (1993 – 2001)
  • Vincentê Phạm Ngọc Anh Tuấn (2001 – 2009)
Linh mục quản nhiệm: Phaolô Bùi Quang Trung (2009 -)
Linh mục đặc trách:


Giuse Cao Đức Long
         (2009 -)

Thánh bổn mạng: Antôn Padova (13.06)
Ngày chầu lượt: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thống kê
Năm 1990 2005 2006 2007 2009 2014
Giáo dân 306 512 502 405 1.100 966
Gia đình 78 104 98 86 305 265
 
Cha chánh xứ cùng giáo dân trong giáo họGiáo điểm Cây Sung