GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÙI ĐỆ

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1989, Giáo họ Bùi Đệ được hình thành và Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh chánh xứ Bùi Chu quản nhiệm. Trong thời gian quản nhiệm, Cha Giuse Đệ đã cùng giáo dân Bùi Đệ dựng một ngôi nhà nguyện tạm bằng cột gỗ, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, Giáo họ Bùi Đệ được nâng lên thành GHBL với số giáo dân là 350 trên tổng dân số 800 người. GHBL Bùi Đệ có một nhà an táng dành cho người quá cố (khoảng 1000 m2) và có thánh lễ dành cho người qua đời. Năm 2004, Cha Gioakim Nguyễn Tiến Dũng quản nhiệm GHBL Bùi Đệ và Cha Gioakim đã cùng với cộng đoàn Bùi Đệ xây dựng một nhà nguyện mới kiên cố và thoáng mát để giúp cộng đoàn tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí, phó xứ Bùi Chu, cộng đoàn GHBL Bùi Đệ đang dần lớn mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ từng bước đi vào nề nếp, ổn định.

Địa dư: Đông giáp xứ Gia Tôn, Tây giáp xứ Gò Xoài, Nam giáp xứ Bùi Chu và xứ Thanh Hoá, Bắc giáp xứ Thạch An.
Diện tích: 27 km2
Dân số: 7.844 người
  • 1.357 gia đình Công giáo, gồm 5.491 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 70%
Linh mục quản nhiệm:
-Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh (1989 - 2004)
-Gioakim Nguyễn Tiến Dũng (2004 - 2007)
-Giuse Nguyễn Thái Cường (2007 -  2009)
-Phêrô Nguyễn Duy Tâm (2009 - 2010)
-Philipphê Phạm Anh Hoàng (2010 - 2012)
Linh mục quản nhiệm:


Giuse Đinh Nam Hưng (2004 -)


 Cha đặc trách: Giuse Nguyễn Tâm Chí (2012 -)


Thánh bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật - Mẹ Vô Nhiễm
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Con Đức Mẹ Đi Viếng - Cộng đoàn Con Đức Mẹ Đi Viếng GHBL Bùi Đệ
Thống kê
Năm 1990 1999 2007 2010 2013
Giáo dân 350 3.098 4.107 5.816 5.491
Gia đình 81 724 927 1.160 1.357
Tu sĩ - - - 4 5