Giáo Hạt Phú Thịnh

Giáo Hạt Phú Thịnh

GIÁO HẠT PHÚ THỊNH 1. Thống kê : Giáo hạt Phú Thịnh từ năm 1978 – 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ

Giáo xứ Bắc Hoà

Giáo xứ Bắc Hoà

GIÁO XỨ BẮC HOÀ   Quá trình hình thành và phát triển Tháng 08.1954, một số giáo dân, phần lớn thuộc vùng Mò Thổ - Bắc Ninh theo Cha Giuse Nguyễn Văn Ngự đến lập nghiệp tại cây số 16, 17 dọc quốc lộ 1A và làm nên họ đạo Bắc Hòa (Bắc Ninh - Biên Hòa). Sau vài năm, Cha Giuse cùng với giáo dân

Giáo Xứ Bùi Chu

Giáo Xứ Bùi Chu

GIÁO XỨ BÙI CHU   Quá trình hình thành và phát triển Cuối năm 1954, Cha Đaminh Lương Trí Thức đưa khoảng 1.000 giáo dân thuộc hai Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đến cây số 15, quốc lộ 1A để lập nghiệp và hình thành Giáo xứ Bùi Chu. Thời gian đầu, Cha Đaminh và cộng đoàn Bùi Chu dựng một nhà

GHBL Bùi Đệ

GHBL Bùi Đệ

GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÙI ĐỆ Quá trình hình thành và phát triển Năm 1989, Giáo họ Bùi Đệ được hình thành và Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh chánh xứ Bùi Chu quản nhiệm. Trong thời gian quản nhiệm, Cha Giuse Đệ đã cùng giáo dân Bùi Đệ dựng một ngôi nhà nguyện tạm bằng cột gỗ, mái tôn để làm nơi dâng

Giáo Xứ Đồng Phát

Giáo Xứ Đồng Phát

GIÁO XỨ ĐỒNG PHÁT   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, khoảng 2.000 giáo dân từ khắp nơi đến vùng đất Quảng Biên lập nghiệp. Nhóm giáo dân này đã dựng một nhà nguyện nhỏ đơn sơ bằng tranh, tre và mây để làm nơi cầu nguyện. Thời gian này, Cha Giuse Vũ Sĩ Hiệp đã tận tâm giúp đỡ giáo

Giáo xứ Giang Điền

Giáo xứ Giang Điền

GIÁO XỨ GIANG ĐIỀN Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, dân chúng ở các thành phố có xu hướng về nông thôn tìm đất canh tác. Cùng năm, Cha Giuse Trần Đức Hóa chánh xứ Nam Hòa - Sài Gòn và Cha Gioan Baotixita Lương Hoàng Kim đưa một số giáo dân đến khu rừng ở phía Nam Trà Cổ cách quốc lộ 1A

GHBL Hiếu Liêm

GHBL Hiếu Liêm

Giáo Họ Biệt Lập Hiếu Liêm Quá trình hình thành và phát triển Trước năm 1960 đã có một số gia đình công giáo sống tại khu vực Hiếu Liêm. Thời gian đầu, giáo dân Hiếu Liêm phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Tháng 07 năm 1960, Cha Đaminh Nguyễn Trinh Đoàn được

Giáo Xứ Phú Lý

Giáo Xứ Phú Lý

GIÁO XỨ PHÚ LÝ   Quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ Phú Lý thuộc địa bàn chiến khu D, gồm hai xã: xã Phú Lý và một phần xã Mã Đà. Sau năm 1975, giáo dân các nơi về đây lập nghiệp và cùng với các giáo dân người dân tộc Châu Ro đang sống trên địa bàn lập thành Giáo điểm Phú Lý. Năm

Giáo xứ Phú Sơn

Giáo xứ Phú Sơn

GIÁO XỨ PHÚ SƠN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, khoảng 50 gia đình công giáo di cư đến địa bàn Phú Sơn khai hoang lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Vinh Sơn dưới sự quản nhiệm Cha Andrê Đoàn Thanh Điện. Sau một thời gian, Cha Andrê cùng với cộng đoàn Vinh Sơn xây nhà nguyện

Giáo xứ Quảng Biên

Giáo xứ Quảng Biên

GIÁO XỨ QUẢNG BIÊN   Quá trình hình thành và phát triển Ngày 18.09.1972, khoảng 311 gia đình công giáo từ Quảng Trị di cư vào khu vực Quảng Biên, Thống Nhất, Đồng Nai sinh sống dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Kim Thông. Năm 1974, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn quyết định thành lập

Giáo xứ Tân Bắc

Giáo xứ Tân Bắc

GIÁO XỨ TÂN BẮC   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Đức dẫn đoàn chiên xứ Ngăm Giáo thuộc địa phận Bắc Ninh đến cây số 17 quốc lộ 1A để lập nghiệp. Cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết cũng đưa dân thuộc 3 xứ Quần Phương, Mỹ Lộc và Phú Thịnh (Địa Phận Bắc

Giáo xứ Tân Bình

Giáo xứ Tân Bình

GIÁO XỨ TÂN BÌNH Quá trình hình thành và phát triển Tháng 05.1954, một số gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Chính Tâm, Giáo phận Nha Trang và một số ở Dinh Điền, Sông Bé cùng một số giáo dân khác ở sở cao su Ông Quế về lập nghiệp tại khu vực cầu Suối Đỉa, Quốc lộ 1A. Các gia đình này quy tụ lại và

Giáo xứ Tân Hương

Giáo xứ Tân Hương

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG Quá trình hình thành và phát triển Năm 1977, khoảng 10 gia đình đầu tiên gốc xứ Thanh Hương, Hà Thanh, Tổng giáo phận Huế di cư vào khu vực giáp xứ Tân Bình lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Xóm Huế. Thời gian này, quý cha thuộc xứ Tân Cang và Tân Bình đến chăm sóc mục vụ cho

Giáo Xứ Tân Thành

Giáo Xứ Tân Thành

GIÁO XỨ TÂN THÀNH Quá trình hình thành và phát triển Năm 1971, Tân Thành là một Giáo họ thuộc xứ Bùi Chu. Bốn năm sau, Giáo họ này được chính thức nâng lên thành Giáo xứ Tân Thành dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Phan Ngọc Tuyến. Số giáo dân Tân Thành lúc này khoảng hơn 300 người. Năm 1991, Cha

Giáo xứ Thạch An

Giáo xứ Thạch An

GIÁO XỨ THẠCH AN Quá trình hình thành và phát triển Năm 1976, dân ở một số nơi lân cận như Trà cổ, Tân Bình, Tân Bắc, Bắc Hòa và Bùi Chu đến khai hoang lập nghiệp tại vùng đất Thạch An. Năm 1984, khi thủy điện Trị An được xây dựng và tỉnh lộ 767 từ ngã ba Bùi Chu vào công trình thủy điện Trị An

Giáo xứ Thiện An

Giáo xứ Thiện An

GIÁO XỨ THIỆN AN Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, khoảng 20 - 30 gia đình công giáo đến vùng Trị An để khai hoang lập nghiệp. Thời gian này, giáo dân nơi đây phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Sau đó, cộng đoàn này được Cha Đaminh Nguyễn Đính chăm

Giáo xứ Thuận An

Giáo xứ Thuận An

GIÁO XỨ THUẬN AN Quá trình hình thành và phát triển Sau khi công trình thủy điện Trị An hoàn thành (1986), khoảng 50 gia đình công giáo từ các Giáo phận miền Bắc, miền Trung và miền Nam tập trung về vùng đất Trị An làm ăn sinh sống. Ba năm sau, vùng đất này trở thành Giáo điểm truyền giáo và ngày

Giáo Xứ Trà Cổ

Giáo Xứ Trà Cổ

GIÁO XỨ TRÀ CỔ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân Giáo xứ Trà Cổ - Mồng Cáy - Hải Ninh thuộc Giáo phận Hải Phòng theo sự hướng dẫn của Cha Cafigal Tế OP (người Tây Ban Nha) di cư vào Rạch Kiến - Bến Cát - Bình Dương lập nghiệp. Hai năm sau, Cha Giuse Hoàng Phúc

Giáo xứ Vườn Ngô

Giáo xứ Vườn Ngô

GIÁO XỨ VƯỜN NGÔ Quá trình hình thành và phát triển Năm 1939, Cha Vaquier - người Pháp mộ dân từ miền Bắc về đồn điền cao su Trảng Bom lập nghiệp. Một năm sau, Giáo điểm Vườn Ngô được thành lập với khoảng 300 giáo dân, phần lớn những giáo dân này là người Phát Diệm. Năm 1941, Cha Nguyễn Đình Điểu

Giáo xứ Xuân An

Giáo xứ Xuân An

GIÁO XỨ XUÂN AN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, một số giáo dân Campuchia hồi hương đến lập nghiệp tại vùng đất Xã Viễn An, Trảng Bom ngày nay. Sau đó, dân các nơi đổ về khá đông và được Cha Phanxicô Nguyễn Văn Linh dòng Don Bosco giúp đỡ mục vụ. Lúc này, cộng đoàn Xuân An có