GIÁO HẠT LONG THÀNH
1. Thống kê :
Giáo hạt Long Thành từ năm 1976 – 2013
 

 

Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân
Nam Nữ
1976 7 2 10   10.914
1986 13 14 23 41 44 25.302
1996 17 11 19 38 58 37.193
2006 17 11 19 62 52 45.904
2013 27 1 55 83 170 52.965
 
2. Quá trình hình thành và phát triển
Hạt Long Thành khai sinh trong hoàn cảnh đất nước đã hoàn toàn giải phóng sau ngày 30.04.1975. Để các sinh hoạt tôn giáo trong từng khu vực địa phương thuận tiện hơn, ngày 15.08.1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã chia hạt Tân Mai thành hai: hạt Tân Mai và hạt Long Thành.
Hạt Long Thành được hình thành gồm 05 giáo xứ: Long Thành, Tân Mai 2 (nay là Thiên Phước), Văn Hải, Liên Kim Sơn, Thái Lạc và một giáo họ Sĩ Phước và làng Thiên Trợ. Về nhân sự gồm có 5 cha xứ và thêm 3 cha hưu dưỡng và một cha dòng Biển Đức Phạm Quang Điện và cha Phêrô Nguyễn Mạnh Toàn. Sau khi đã tham khảo ý kiến các cha khu vực, Đức Cha Giáo phận đã đặt cha Giuse Maria Trần Minh Phú làm quản hạt đầu tiên cho hạt Long Thành các khóa liên tiếp cho đến năm 1993. Từ năm 1994 cha Gioan Trần Văn Hàm và hiện nay Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành làm quản hạt.
Vì nhu cầu và sinh hoạt kinh tế, hạt Long Thành đã phát triển theo thời gian và theo nhịp độ dân sinh: các giáo điểm trở thành giáo họ rồi giáo xứ:
1975 - 1976: Các khu kinh tế cũ hoặc tự túc hình thành các giáo điểm, giáo họ và giáo xứ: Tân Mai 3 (Thiên Bình), Hiền Đức, Hiền Hòa, Tân Hiệp và Bác Ái.
1976 - 1979: Các khu kinh tế mới hoặc do nhà nước chủ trương hoặc do dân tự túc: Tân Cang, Long Đức 1, Long Đức 2, Đồi 61, khu vực các giáo họ, giáo xứ Xuân An.
1980 - 1985: Các khu kinh tế mới như Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Suối Quýt, Chốt Thái, Long Phước, Bàu Cạn 1, 2, 3 và 4 mà nay là các giáo xứ Bình Sơn, Cẩm Đường, Thành Tín, Thành Tâm, Thành Đức, Long Phước, Thiên Ân, Phanxicô, Giuse, Phaolô, Truyền Tin, Thánh Linh.
Năm 1975, hạt Long Thành chỉ có 5 giáo xứ và 2 giáo họ, đến nay, đã có 27 giáo xứ, 1 giáo họ biệt lập và vẫn còn tiếp tục phát triển.
3. Tình hình nhân sự
Số linh mục Chủng sinh giúp xứ Tu Sĩ Ban Hành Giáo
55 4 153 1.687
4. Một số nét tiêu biểu
- Giáo dục
 
Tổng Số Người đi học ĐẠI HỌC CẤP III CẤP II CẤP I MẪU GIÁO NGHỈ HỌC
15.371 1.427 2.882 3.615 4.378 3.069 261
 
 - Bác ái Xã hội
 
STT HOẠT ĐỘNG SỐ TIỀN CHIA SẺ SỐ NGƯỜI
1 Khuyến học 609.250.000 11.897
2 Phục vụ các bệnh nhân 182.551.000 911
3 Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội 2.000.000 725
4 Bảo vệ sự sống 12.500.000  
5 Xã hội hóa giao thông 947.5000.000  
6 Bác ái- từ thiện 357.260.000 10 hộ và 718
7 Xóa đói giảm nghèo 127.000.000 89
8 Công tác phát triển 37.400.000  
9 Các công tác bác ái xã hội khác 417.710.000  
10 Tổng cộng 2.693.171.000