Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1930, một số gia đình công giáo thuộc các Giáo xứ miền Bắc theo chương trình mộ phu làm đồn điền cao su vào định cư tại xã Phước Lộc, quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa và lập nên Giáo họ Sỹ Phước. Từ năm 1945 đến 1964, cộng đoàn Giáo họ Sỹ Phước dựng một nhà nguyện tạm bằng tre, vách đất, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1965, đồn điền cao su dành cho giáo họ một khu đất khác, khoảng 3 sào tây và cộng đoàn Sỹ Phước dựng một ngôi nhà nguyện kiên cố hơn bằng gạch, xi măng và mái tôn. Cùng năm, Giáo họ Sỹ Phước được nâng lên GHBL và do quý Cha phụ trách Giáo xứ Văn Hải quản nhiệm. Năm 2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chính thức nâng GHBL Sỹ Phước lên thành Giáo xứ, đồng thời cử Cha Đaminh Nguyễn Trung Chánh quản nhiệm. Năm 2013, Cha Giuse Nguyễn Văn Sáu được bổ nhiệm về làm chánh xứ tiên khởi. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Sỹ Phước ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào ổn định như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Thái Lạc; Tây và Bắc giáp xứ Long Đức; Nam giáp xứ Văn Hải.
Diện tích: 35,14 km2
Dân số: 11.355 người
  • 233 gia đình công giáo, gồm 875 giáo dân
  • Tỷ lệ: 7,7%
Linh mục quản xứ:
  • Tađêô Võ Thành Tích (1940 - 1947)
  • Phêrô Bùi Hữu Năng (1947 - 1962)
  • Gioakim Nguyễn Hữu Hóa (1962 - 1963)
  • Matthêu Chu Thanh Liêm (1963 - 1971)
  • Đaminh Đặng Công Hiến (1971)
  • Giuse Maria Trần Minh Phú (1971 - 2009)
  • Đaminh Nguyễn Trung Chánh (2009 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Nguyễn Văn Sáu (2013 -)
Thánh bổn mạng: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Ngày chầu lượt: CN II MC
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng đoàn Sỹ Phước và cộng đoàn Thanh Bình
Thống kê
Năm 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 702 821 886 875
Gia đình 185 202 214 233
Tu sĩ 11 5 9 9