Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1980, một số gia đình công giáo đến  định cư lập nghiệp tại ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành. Thời gian đầu, giáo dân phải nương nhờ Giáo xứ Tân Hiệp cách 13km để sinh hoạt tôn giáo. Năm 1992, Cha Antôn Nguyễn Đức Hiếu O.P đến dâng lễ vào những dịp lễ trọng tại một nhà giáo dân trong xứ. Cùng năm, Cha Antôn thành lập Giáo họ và lấy tên là Giáo họ Martinô, trực thuộc Giáo xứ Tân Hiệp. Bốn năm sau, cộng đoàn Martinô dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng gỗ, mái tôn (6m x 7m).
Mỗi Chúa Nhật, Cha Antôn Nguyễn Đức Hiếu đến dâng Thánh lễ cho giáo dân. Năm 1999, Cha Đaminh Nguyễn Ngọc An O.P kế nhiệm Cha Antôn coi sóc Giáo họ. Cha Đaminh giúp cộng đoàn Martinô dần lớn mạnh trong đức tin, đồng thời Cha Đaminh và cộng đoàn nới rộng nhà nguyện (7m x 16m) vách ván, mái tôn. Năm 2005, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hướng O.P về kế nhiệm Cha Đaminh quản nhiệm Giáo họ Martinô. Một năm sau, Giáo họ Martinô được nâng lên GHBL. Năm 2007, Cha Phêrô và cộng đoàn xây nhà thờ mới bằng tôn và nhà xứ bằng tường gạch, mái tôn để có nơi xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa. Ngày 10.06.2009, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Martinô lên Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Hướng quản nhiệm Giáo xứ. Cùng năm, Cha Phêrô cùng với giáo dân Martinô xây nhà giáo lý (42,5m x 10m) và nhà mục vụ (20m x 10m). Hai năm sau, Đức Cha Đaminh đổi tên Giáo xứ Thánh Martinô thành Giáo Xứ Phước Bình. Năm 2012, Cha Phêrô được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Phước Bình. Nhờ ơn Chúa và sự hướng dẫn của Cha Phêrô, hiện nay Giáo xứ đã phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Mai Khôi, Tây giáp xứ Tân Hiệp, Nam giáp xứ Xuân Ngọc, Bắc giáp xứ Truyền Tin.
Diện tích: 8 km2
Dân số: 10.500 người
  • 224 gia đình công giáo, gồm 1.036 giáo dân
  • Tỷ lệ: 9,86%
Linh mục quản xứ:
  • Antôn Nguyễn Đức Hiếu (1992 - 1999 )
  • Đaminh Nguyễn Ngọc An (1999 - 2005)
Linh mục đương nhiệm:
 Phêrô Nguyễn Văn Hướng O.P (2005 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Martinô
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trước Lễ Thánh Martinô
Thống kê
Năm 1992 1999 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 147 450 611 836 891 937 1.036
Gia đình 20 113 148 174 179 197 224