Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1982, Giáo xứ Minh Hòa, hạt An Bình thành lập một Giáo họ mới với tên gọi là Giáo họ Thánh Tâm. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan, Cộng đoàn Giáo họ Thánh Tâm dựng một nhà nguyện tiền chế năm 2009. Một năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chính thức nâng Giáo họ Thánh Tâm lên thành GHBL. Ngày 11.06.2011, Đức Cha Đaminh quyết định chuyển GHBL Thánh Tâm sang Giáo hạt Long Thành và trực thuộc Giáo xứ Bình Sơn. Ngày 29.06.2011, Đức Cha Đaminh đổi tên GHBL Thánh Tâm thành Minh Long. Ngày 13 tháng 10 cùng năm, GHBL Minh Long được nâng lên thành Giáo xứ Minh Long và Cha Vincentê Vũ Xuân Nhân được cử làm chánh xứ tiên khởi. Một năm sau, Cha Vincentê cùng với cộng đoàn Minh Long xây nhà giáo lý với 5 phòng học rộng rãi và thoáng mát để có nơi học tập giáo lý tốt hơn. Nhờ ơn Chúa giúp và với sự hướng dẫn của Cha Vincentê, đời sống đạo của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và các sinh hoạt mục vụ của các hội đoàn đã đi vào ổn định như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Minh Hòa; Tây giáp xứ Bình Sơn; Nam giáp xứ Thành Tâm; Bắc giáp xứ Sĩ Phước.
Diện tích: 12 km2
Dân số: 9.200 người
  • 512 gia đình công giáo, gồm 1.867 giáo dân
  • Tỷ lệ: 20,3%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Đinh Viết Tiên O.P (1978 - 1994)
  • Giuse Nguyễn Văn Thịnh O.P (1994 - 1998)
  • Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan (1998 - 2012)
  • Đaminh Đỗ Hữu Nam (08.2012)
Linh mục đương nhiệm:
 Vincentê Vũ Xuân Nhân (2011 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày chầu lượt: CN I MC
Thống kê
Năm 2011 2012 2013
Giáo dân 1.746 1.783 1.867
Gia đình 421 502 512
 

                                                                    ĐÀI ĐỨC MẸ GIÁO XỨ 
                                                             CHA XỨ VÀ BAN HÀNH GIÁO GIÁO XỨ