Giáo xứ Long Thành
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1886, Cha Giuse Trần Đình Tiết đến Mỹ Hội coi sóc khoảng 200 giáo dân di cư từ miền Trung làm nên xóm đạo Mỹ Hội. Cha Giuse cùng cộng đoàn Mỹ Hội dựng một nhà nguyện bằng lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Cha Augustinô Lefèbvre (Nguyễn Văn Lực) cử Cha Lemée về cai quản vùng Long Thành thuộc trấn Biên Hòa. Năm 1894, Cha Lemée phụ trách xây dựng bốn nhà thờ trong hạt Long Thành: Mỹ Hội, Phước Lý, Bình Quới và Long Thành. Riêng xóm đạo Long Thành, Cha Lemée cử Cha Giuse Trần Đình Tiết về coi sóc và xây dựng nhà thờ đầu tiên với tường gạch, cột gỗ, mái lá. Dưới sự giúp đỡ qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Long Thành đã xây dựng được nhà xứ, nhà giáo lý và các tượng đài, đồng thời đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến. Năm 2008, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng về phụ trách Giáo xứ Long Thành. Bốn năm sau, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành ngày 22.02.2014. Với lòng đạo đức của Cha Đaminh và tình liên kết tương trợ của giáo dân, Giáo xứ đang hoàn thiện các cơ sở vật chất và lớn mạnh trong đời sống thiêng liêng.


Địa dư:  Đông giáp xứ Bình Sơn; Tây giáp xứ Liên Kim Sơn; Nam giáp xứ Thái Lạc; Bắc giáp xứ Văn Hải.
Diện tích: 42 ha
Dân số: 583 gia đình công giáo, gồm 2.030 giáo dân
Linh mục quản xứ:
 • Lefèvre (1872 - 1896)
 • Amedius Lemée (1891)
 • Giuse Trần Đình Tiết (1894 - 1912)
 • Tađêô Võ Thành Tích (1912 - 1947)
 • Phêrô Bùi Hữu Năng (1948 - 1964)
 • Phaolô Đặng Hùng Đức (1964 - 1981)
 • Giuse Đỗ Văn Nguyên (1982 - 1993)
 • Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ (1993 - 2000)
 • Giuse Trần Minh Phú (2000 - 2004)
 • Phêrô Nguyễn Thanh Sơn (2004 - 2006)
 • Gioan Baotixita Trần Văn Hộ (2006 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:
 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng (2008 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trước Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:  Tam Hiệp - Cộng đoàn Mẹ Mân Côi II
Thống kê
Năm 1990 1995 1999 2010 2011 2013
Giáo dân 1.111 1.000 1.489 1.955 1.841 2.030
Gia đình 263 237 353 568 546 583
Tu sĩ - - - - 6 7
 


                                                                 CHA XỨ VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ