Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, Cha Hoàng Quỳnh dẫn khoảng 30 gia đình công giáo từ Tân Mai và Sài gòn đến vùng đất Long Phước khai hoang lập nghiệp và hình thành Giáo điểm Long Phước. Sau năm 1975, Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu đến đây coi sóc giáo dân. Năm 1978, cộng đoàn Long Phước dựng nhà nguyện tạm bằng cây lợp tranh, vách lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 01.06.1980, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo điểm Long Phước lên thành Giáo xứ và cắt cử Cha Antôn Nguyễn Văn Huề làm chánh xứ tiên khởi. Một năm sau, Cha Antôn cùng với cộng đoàn Long Phước khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới và khánh thành ngày 16.03.1984.Qua các thời quý Cha quản xứ, đời sống đạo đức của giáo dân Long Phước ngày càng thăng tiến. Năm 1997, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng về phụ trách Giáo xứ. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho bà con giáo dân nơi đây, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành tháp chuông (1998), nhà giáo lý (2000). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đỗ Mạnh Thái, Giáo xứ  Long Phước đã đi vào nề nếp.
Địa dư: Đông giáp xứ Thiên Ân, Tây giáp xứ Bác Ái, Nam giáp xứ Hiền Đức, Bắc giáp Gò Bường.
Diện tích: 3,97 km2
Dân số: 211 gia đình công giáo, gồm 981 giáo dân
Linh mục quản xứ:
  • Bênađô Nguyễn Xuân Thu (1975 - 1978)
  • Antôn Nguyễn Văn Huề (1978 - 1992)
  • Giuse Trần Công Thưởng (1992 - 1994)
  • Đaminh Dương Thanh Nhã (1994 - 1996)
  • Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng (1996 - 1997)
  • Đaminh Nguyễn Văn Lượng (1997 - 2010 )
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Đỗ Mạnh Thái (2010 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Martinô
Ngày chầu lượt: CN III MC
Thống kê
Năm 1982 1990 2000 2005 2010 2013
Giáo dân 688 1.075 771 805 874 981
Gia đình 157 253 181 189 206 211