Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1971, một số giáo dân từ Thủ Đức đến khu vực gần Ngã Ba Thái Lan, Long Thành định cư và lập nên Giáo điểm Long Đức (Long Thành - Thủ Đức). Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Linh đang phục vụ tại An Viễn cùng với cộng đoàn Long Đức dựng một nhà nguyện làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

Năm 1977, Cha Phêrô Nguyễn Quang Toàn thay Cha Giuse coi sóc cộng đoàn. Cha Giuse và cộng đoàn sửa lại nhà nguyện bằng vật liệu nhẹ. Một năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chính thức nâng Giáo điểm Long Đức lên thành GHBL và đặt tên là Long Đức I, đồng thời cắt cử Cha Phêrô Nguyễn Quang Toàn quản nhiệm Giáo họ. Năm 1999, cộng đoàn GHBL Long Đức I nâng cấp nhà nguyện bằng gạch, mái tôn.Năm năm sau, Cha Đaminh Đỗ Hữu Nam về phụ trách GHBL này. Năm 2006, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Long Đức I lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Đaminh Đỗ Hữu Nam làm chánh xứ tiên khởi. Cha Đaminh cùng giáo dân khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành năm 2009. Một năm sau, Cha Giuse Phạm Hữu Đạo về kế nhiệm Cha Đaminh. Ngày 06.08.2011, Đức Cha Đaminh chính thức đổi tên Long Đức I thành Giáo xứ Long Đức. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định.
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân An; Tây và Bắc giáp xứ Thiên Bình; Nam giáp xứ Văn Hải
Diện tích: 6 km2
Dân số: 1.830 người
  • 211 gia đình công giáo, gồm 915 giáo dân
  • Tỷ lệ: 50%
Linh mục quản xứ:
  • Phêrô Nguyễn Quang Toàn (1977 - 2002)
  • Đaminh Nguyễn Trung Chánh (2002 - 2004)
  • Đaminh Đỗ Hữu Nam (2004 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Phạm Hữu Đạo (2010 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Phêrô Tông Đồ
Ngày chầu lượt: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Xitô Thánh Mẫu - Cộng đoàn An Phước
  • Mến Thánh Giá Chợ Quán - Cộng Đoàn Long Đức
Thống kê
Năm 1973 1980 1995 2003 2012 2013
Giáo dân 24 60 498 750 875 915
Gia đình - 14 116 174 204 211
Tu sĩ Nam - - - - - 49
Nữ - - - 3 5 4