Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Chưởng cùng một số bà con giáo dân thuộc họ Kim Sơn, Hải Phòng di cư vào Nam và định cư tại vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita đưa giáo dân về vùng đất Long Thành. Một năm sau, một số giáo dân thuộc nhiều giáo phận khác nhau cũng đến định cư tại vùng đất này và lập nên Giáo xứ Liên Kim Sơn. Năm 1963, Cha Gioan Baotixita cùng với giáo dân khởi công xây dựng nhà thờ với kích thước
14m x 35m bằng vật liệu kiên cố để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Cha Đaminh
Bùi Phúc Dinh về  kế nhiệm Cha Gioan Baotixita coi sóc Giáo xứ. Cùng năm, nhà thờ mới được khánh thành. Giai đoạn từ năm 1972 đến năm 1975, Cha Giuse Đỗ Văn Tự kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, giáo dân Liên Kim Sơn đã phát huy lòng đạo đức và tình tương trợ lẫn nhau để xây dựng Giáo xứ ngày thêm tốt đẹp. Năm 1975, Cha Đaminh Đinh Mạnh Hùng về phụ trách Giáo xứ. Cha Đaminh cùng cộng đoàn đại tu nhà thờ và xây nhà mục vụ (1991). Năm 2006, Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành về thay thế Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ. Nhờ ơn Chúa và sự hướng dẫn của Cha Phaolô, cộng đoàn Giáo xứ đã đi vào phát triển về mọi mặt như ngày nay.
Địa dư: Đông giáp thị trấn Long Thành; Tây giáp sông Đồng Nai; Nam giáp xã Phước Thiền; Bắc giáp xã Phước Nguyên
Diện tích: 1,79 km2
Dân số: 6.150 người
  • 501 gia đình công giáo, gồm 1.811 giáo dân
  • Tỷ lệ: 29,8%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Baotixita Nguyễn Thái Chưởng (1955 - 1968)
  • Đaminh Bùi Phúc Dinh (1968 - 1972)
  • Giuse Đỗ Văn Tự (1972 - 1975)
  • Đaminh Đinh Mạnh Hùng (1975 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:
 Phaolô Nguyễn Đức Thành (2006 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày chầu lượt: 29.06
Thống kê
Năm 1954 1963 1975 1990 2003 2007 2010 2013
Giáo dân 200 800 700 1.267 1.476 1.620 1.651 1.811
Gia đình 56 214 187 339 396 434 443 501