Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1973, Cha Gioan Đinh Tiến Hoàn thuộc Giáo Phận Sài Gòn dẫn một số gia đình đến Hiền Hòa định cư lập nghiệp và một năm sau, Giáo xứ Hiền Hòa được hình thành. Cha Gioan cùng giáo dân dựng một nhà thờ tạm bằng cây, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Tháng 07.1975, Cha Giuse Nguyễn Kim Sơn kế nhiệm Cha Gioan phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây một nhà thờ với tường gạch và mái tôn. 
Năm 1983, Cha Giuse cùng giáo dân xây lại nhà thờ với kích thước 12m x 25m bằng vật liệu bán kiên cố để có nơi xứng đáng tôn thờ Thiên Chúa.

Chín năm sau, Cha Giuse Trần Công Thưởng thay thế Cha Giuse Nguyễn Kim Sơn coi sóc giáo xứ. Cha Giuse khởi công xây dựng lại nhà thờ nhưng đang tiến hành thì Ngài bị tai nạn và qua đời. Sau đó, Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu, chánh xứ Hiền Đức, thay thế Cha Giuse quản nhiệm giáo xứ. Ngày 24.01.1994, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cắt cử Cha Phêrô Trần Văn Tiến làm chánh xứ Hiền Hòa. Một năm sau, Cha Phêrô cùng giáo dân nâng cấp và nới rộng nhà thờ. Năm 2000, cộng đoàn Giáo xứ Hiền Hòa đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nhà thờ mới và công trình xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2001. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Hiền Hòa đã có cơ sở vật chất khang trang đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo. Năm 2009, Cha Giuse Đoàn Công Bình về phụ trách Giáo xứ Hiền Hòa. Cha Giuse từng bước giúp đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định cho đến nay.
Địa dư: Đông giáp Tân Hiệp; Tây giáp biển Đông; Nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu; Bắc giáp Hiền Đức.
Diện tích: 15 km2
Dân số: 20.000 người
  • 1.578 gia đình công giáo, gồm 6.504 giáo dân
  • Tỷ lệ: 32,5%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Đinh Tiến Hoàn (1973 - 1975)
  • Giuse Nguyễn Kim Sơn (1975 - 1991)
  • Giuse Trần Công Thưởng (1992 - 1994)
  • Phêrô Trần Văn Tiến (1994 - 2002 )
  • Giuse Đỗ Mạnh Thái (2002 - 2008)
  • Giuse Đinh Thế Truyền (2008 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Đoàn Công Bình (2009 -)
 
Cha Phó: Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hiển
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Truyền Giáo
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Nữ Tỳ Thánh Thể - Cộng Đoàn Thánh Têrêsa
  • Trinh Vương - Cộng đoàn Trinh Vương Hiền Hòa
Thống kê
Năm 1989 1995 2000 2003 2007 2011 2013
Giáo dân 4.355 3.762 4.495 5.075 5.706 6.294 6.504
Gia đình 814 703 840 949 1.067 1.450 1.578
Tu sĩ - 3 2 5 12 10 9
 

                                                                 QUÝ CHA VÀ ĐẠI DIỆN GIÁO XỨ