Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1974, khoảng 200 giáo dân Giáo xứ Lộc Hưng (Chí Hòa, Sài gòn) theo Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu đi khai hoang, lập xứ tại khu rừng xã Thái Thiện (nay là xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) và làm nên Giáo xứ Hiền Đức. Cha Bênađô cùng giáo dân xây dựng một ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ, lợp tôn cách quốc lộ 51 khoảng 1,2 km.Năm 1982, đất đai Giáo xứ bị quy hoạch làm nông trường cao su nên nhà thờ được dời ra mặt đường như hiện nay. Bốn năm sau, Cha Bênađô và cộng đoàn xây nhà thờ mới để có nơi xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa, đồng thời cộng đoàn Giáo xứ Hiền Đức nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Năm 1999, tháp chuông nhà thờ được khánh thành. Ba năm sau, Cha Giuse Đỗ Mạnh Thái về kế nhiệm Cha Bênađô phụ trách Giáo xứ để tiếp tục hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn. Năm 2010, Cha Đaminh Vũ Đình Thái về thay thế Cha Giuse. Sau đó, Cha Đaminh đã cùng với cộng đoàn Hiền Đức xây dựng hệ thống tường rào, hội trường, đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse, văn phòng BHG và nhà văn hóa. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, cộng đoàn Giáo xứ Hiền Đức đã có cơ sở vật chất khang trang, ổn định và đáp ứng đủ cho nhu cầu mục vụ của Giáo xứ.
Địa dư: Đông giáp xứ Hiền Hòa; Tây giáp Long Phú; Nam giáp Rừng Sác; Bắc giáp cao su Long Thành.
Diện tích: 2,1 km2
Dân số: 3.221 người
  • 485 gia đình công giáo, gồm 2.080 giáo dân
  • Tỷ lệ: 64,6%
Linh mục quản xứ:
  • Bênađô Nguyễn Xuân Thu (1974 - 2002)
  • Giuse Đỗ Mạnh Thái (2002 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 Đaminh Vũ Đình Thái (2010 -)
 


         

Cha phó:
Đaminh Đỗ Đình Quát

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngày chầu lượt: CN VI TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Đaminh Việt Nam
  • Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng đoàn Hiền Đức
Thống kê
Năm 1974 1990 2004 2006 2009 2011 2013
Giáo dân 200 993 1.297 1.635 1.715 1.883 2.080
Gia đình 51 229 298 378 397 436 485
Tu sĩ Nam - - - - - 1 4
Nữ - - 3 3 3 3 4
 

 
 

                                                      CHA XỨ VÀ ĐẠI DIỆN GIÁO XỨ