Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1934, một số dân miền Bắc và miền Trung, trong đó có những người công giáo, di cư đến Bình Sơn làm công nhân cao su. Năm 1955, Cha Đaminh Đinh Quang Lễ đến coi sóc giáo dân và lập nên Giáo điểm Bình Sơn. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn xây nhà thờ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sáu năm sau, một số giáo dân theo chương trình kinh tế mới từ Gia Kiệm đến Bình Sơn sinh sống. Thời gian này, Cha Giuse Trần Minh Phú thuộc Giáo xứ Văn Hải đến dâng lễ cũng như hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo cho cộng đoàn này. Năm 1981, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chính thức thành lập Giáo xứ Bình Sơn và bổ nhiệm Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm chánh xứ tiên khởi. Sau đó, Cha Emmanuel cùng với cộng đoàn xây dựng nhà thờ mới để có nơi xứng đáng hơn thờ phượng Thiên Chúa. Năm 1992, Cha Giuse Phạm Văn Hữu kế nhiệm Cha Emmanuel phục vụ Giáo xứ Bình Sơn. Cha Giuse trùng tu lại nhà thờ, xây thêm nhà sinh hoạt, khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới cuối năm 2000. Qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Bình Sơn đã có cơ sở vật chất đủ để đáp ứng nhu cầu mục vụ. Năm 2010, Cha Đaminh Đỗ Hữu Nam phụ trách Giáo xứ Bình Sơn. Cha Đaminh cùng với giáo dân tu sửa lại những công trình đã xuống cấp và nới rộng cảnh quan. Mặc dù Giáo xứ Bình Sơn có địa bàn rộng lớn, có những Giáo họ cách xa nhà thờ đến 6 km, nhưng các sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn vẫn được duy trì sốt sắng.
Địa dư: Bắc giáp xứ Minh Long; Tây giáp xứ Văn Hải và Thái Lạc; Nam giáp xứ Thành Đức; Đông giáp xứ Thành Tâm.
Diện tích: 43,35 km2
Dân số: 12.800 người
  • 447 gia đình công giáo, gồm 1.604 giáo dân
  • Tỷ lệ: 12,5%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Đinh Quang Lễ (1955 - 1969)
  • Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (1981- 1991)
  • Giuse Phạm Văn Hữu (1991 - 2006)
  • Giuse Phạm Hữu Đạo (2006 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 Đaminh Đỗ Hữu Nam (2010 -)
Thánh bổn mạng: Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Ngày chầu lượt: CN XXXIII TN
Thống kê
Năm 1990 2003 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 1.040 1.224 1.413 1.454 1.532 1.604
Gia đình 290 342 395 426 418 447
 

                                                                QUÝ CHA VÀ ĐẠI DIỆN GIÁO XỨ

                                                                        NHÀ THỜ CŨ