Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1975, khoảng 15 gia đình công giáo từ miền Trung đến sinh sống tại địa bàn xã Long Phước, huyện Long Thành ngày nay và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Tại địa bàn của Giáo điểm này, một nhà nguyện đã được xây dựng (1962) do Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của (sau làm Giám mục phó Giáo phận Phú Cường (1976 - 1995) để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cho trường huấn nghề dành cho phụ nữ. Ba năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng giáo điểm lên thành Giáo họ biệt lập và đặt tên là Mông Triệu - Bác Ái, đồng thời bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Văn Huề chánh xứ Long Phước quản nhiệm Giáo họ. Năm 1997, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng  về  phụ trách Giáo xứ Long Phước và quản nhiệm GHBL Mông Triệu - Bác Ái. Ba năm sau, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn GHBL Mông Triệu - Bác Ái trùng tu lại nhà nguyện của Giáo họ. Năm 2006, GHBL Mông Triệu - Bác Ái chính thức được đổi tên thành GHBL Bác Ái. Hai năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL này lên thành Giáo xứ Bác Ái và bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng tiếp tục quản nhiệm Giáo xứ. Năm 2010, Cha Giuse Đỗ Mạnh Thái kế nhiệm Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ Bác Ái. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ Bác Ái đang lớn mạnh trong đức tin, triển nở trong đức ái và các hoạt động sinh hoạt mục vụ ngày thêm phong phú.
Địa dư: Đông giáp ấp 5 xã Long Phước; Tây giáp xã Phước Long; Nam giáp xã Phước Thái; Bắc giáp xã Long An.
Diện tích: 36,837 km2
Dân số: 115 gia đình công giáo, gồm 435 giáo dân
Linh mục quản xứ:
  • Antôn Nguyễn Văn Huề quản nhiệm (1980 - 1992)
  • Đaminh Dương Thanh Nhã quản nhiệm (1994 - 1996)
  • Đaminh Nguyễn Văn Lượng quản nhiệm (1997 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Đỗ Mạnh Thái quản nhiệm (2010 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: CN XX TN
Dòng tu trong Giáo xứ: Đaminh Rosa Lima - Tu viện Thánh Giuse Long Phước
Thống kê
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 588 596 604 625 435 435
Gia đình 132 136 128 145 115 115
Tu sĩ 3 4 6 5 7 16
 
 


                                                                      CHA XỨ VÀ ĐẠI DIỆN GIÁO XỨ