Ngày

 Lễ

Địa Điểm

 Thứ Bẩy

 04/10/2014

Đức Mẹ Mân Côi - Khai mạc Năm Thánh.

Nhà Thờ Chính Toà

 Chúa Nhật

 05/10/2014

Khai Mạc Năm Thánh tại các giáo Hạt, giáo xứ, Dòng Tu

Mọi nhà thờ giáo xứ, nhà nguyện Nhà Mẹ của cácDòng tu tại gp. Xuân Lộc

 Chúa Nhật

 19/10/2014

Khánh nhật Truyền Giáo

Gx. Hà Nội,

H. Hố Nai

 Thứ Bảy,

 01/11/2014

Các Thánh Nam Nữ

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Chúa Nhật,

 16/11/2014

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

14 nhà thờ  nhà nguyện quy định

 Chúa Nhật,

 30/11/2014

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 

 Thứ Hai,

 08/12/2014

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Chúa Nhật,

 28/12/2014

Thánh Gia : Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Thứ Hai,

 02/02/2015

Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh - Ngày họp mặt của các Tu sĩ.

Nhà Nguyện TGM.

 Chúa Nhật,

 22/02/2015

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Thứ Tư,

 11/02/2015

Đức Mẹ Lộ Đức –

Ngày cầu cho các bệnh nhân.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Thứ Năm

 19/03/2015

Thánh Giuse –

Bổn Mạng Giáo phận.

Nhà Thờ Chính Toà

 Thứ Năm,

 02/04/2015

Truyền Dầu

Gx. Dốc Mơ,

H. Gia Kiệm

 Chúa Nhật,

 05/04/2015

CN IV Phục sinh Năm B.

Ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu - Ngày họp mặt của các Chủng sinh, Tu sinh và Dự tu.

Nhà Nguyện TGM.

 Chúa Nhật,

 12/04/2015

Kính Lòng Thương Xót Chúa

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Thứ Sáu,

 01/05/2015

Thánh Giuse Lao Động –

Ngày họp mặt Giới Gia trưởng.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Chúa Nhật,

 24/05/2015

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Thứ Năm,

 28/05/2015

Thánh Phaolô Hạnh, Tử đạo

Gx. Tân Triều,

H. Biên Hòa

 Chúa Nhật,

 07/06/2015

Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Kết thúc tuần lễ Đại Hội Thánh Thể.

Nhà Thờ Chính Toà

 Thứ Sáu,

 12/06/2015

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày xin Ơn Thánh hóa các Linh mụChúa Ngày họp mặt của Linh mục đoàn.

Nhà Nguyện TGM.

 Chúa Nhật,

 14/06/2015

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Giới Trẻ. Ngày hành hương của Giới trẻ.

Nhà Nguyện TGM.

 Chúa Nhật,

 28/06/2015

Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng các Ban Hành Giáo. Ngày họp mặt của các BHG.

Nhà Nguyện TGM.

 Chúa Nhật,

 26/07/2015

Thánh Gioakim và Anna - Bổn Mạng Giới Cao Niên.

Nhà Thờ Chính Toà

 Chúa Nhật,

 26/07/2015

 Chân phước Anrê Phú Yên - Bổn mạng Giáo lý viên.

Gx. Thái Hòa,

H. Hòa Thanh

 Thứ Bảy,

 15/08/2015

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày họp mặt các lễ sinh.

Nhà Nguyện TGM.

 Thứ Bảy,

 15/08/2015

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 Chúa Nhật,

 16/08/2015

Thánh Piô X, Bổn mạng của các Ca Đoàn và Nhạc Đoàn.

Nhà Thờ Chính Toà

 Chúa Nhật,

 23/08/2015

Chúa Nhật XXI TN Năm B - Thánh nữ Monica – Ngày họp mặt của Giới Hiền Mẫu.

Nhà Nguyện TGM.

 Chúa Nhật,

 04/10/2015

Đức Mẹ Mân Côi

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 25 /10/2015

Bế mạc Năm Thánh tại các giáo xứ, giáo hạt

Mọi nhà thờ giáo xứ, nhà nguyện Nhà Mẹ của các Dòng tu tại gp. Xuân Lộc

 31/10/2015

Ngày Bế Mạc Năm Thánh

Nhà Thờ Chính Toà