Đường Hy Vọng số 350 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Người thánh là người tiếp tục Thánh Lễ suốt ngày.


...

Điều kiện để lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh

Để lãnh nhận Ơn Toàn Xá cách hiệu quả, cần thoả mãn các điều kiện của Toà Ân Giải Tối Cao được ấn định trong 2 Sắc Lệnh số 597/14/I và 862/14/1 như sau: a* Điều Kiện Thông Thường: Xưng Tội, Rước Lễ, Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha. b* Thời gian và địa điểm: Thực hiện các việc phải làm của Toà Ân

...

Kinh Năm Thánh Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Xuân Lộc

Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh,/ trong niềm hân hoan cử hành Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận,/ chúng con chúc tụng Chúa đã ban ơn đức tin cho quê hương đất nước chúng con,/ cách riêng từ 50 năm qua,/ đã hiệp nhất chúng con trong gia đình Giáo Phận Xuân Lộc./ Chúa đã dẫn dắt chúng con vượt qua những

...

NHỮNG BÀI THÁNH CA TRONG NĂM THÁNH KIM KHÁNH GIÁO PHẬN

Ban Thánh Nhạc Giáo phận Xuân Lộc xin gửi đến Quí Cha, Quí tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân những bài Thánh ca đã được Đức Cha Chính Giáo phận chuẩn nhận, để Quí Cha, Quí tu sĩ và mọi người tùy nghi sử dụng trong Năm Thánh Kim Khánh giáo phận Xuân Lộc.

...

BẢNG TỔNG HỢP BAN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH (04/10/2014 – Cuối 10/2015)

BẢNG TỔNG HỢP BAN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH (04/10/2014 – Cuối 10/2015) Đây là bản tổng hợp các dịp lễ, các nơi, các hình thức có ban ơn Toàn Xá trong Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận Xuân Lộc, để mọi người biết để lãnh nhận ơn thánh cách hiệu quả, thuận lợi và dồi dào. Bản này được tổng

...

TU SĨ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH

Sáng ngày 02/02/2015, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, hơn 600 tu sĩ nam nữ đã qui tụ về đây trong tâm tình của Năm Đời Sống Thánh Hiến, để cùng nhau thực hiện một cuộc hành hương mừng Năm Thánh Kim khánh Giáo phận, cùng nhau chia sẻ về đời sống thánh hiến