Ban Thánh Nhạc Giáo phận Xuân Lộc xin gửi đến Quí Cha, Quí tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân những bài Thánh ca đã được Đức Cha Chính Giáo phận chuẩn nhận, để Quí Cha, Quí tu sĩ và mọi người tùy nghi sử dụng trong Năm Thánh Kim Khánh giáo phận Xuân Lộc.