GIÁO XỨ XUÂN LÂM


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1985, khoảng 40 gia đình công giáo đến định cư, lập nghiệp tại vùng đất Phú An và làm nên trại đạo Phú An. Ngày 11.12.1988, Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái, chánh xứ Phú Lâm giúp trại đạo này dựng một nhà nguyện tạm làm nơi cầu nguyện và chính thức thành lập Giáo họ Phú An trực thuộc Giáo xứ Phú Lâm. Bảy năm sau, Giáo họ Phú An dựng một nhà nguyện mới (20m x 11m) trên phần đất của Giáo xứ hiện nay. Năm 1997, Giáo họ Phú An được nâng  lên thành Giáo họ biệt lập. Một năm sau, GHBL Phú An khởi công xây dựng nhà thờ hiện nay và khánh thành ngày 13.02.2000. Cùng năm, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên GHBL Phú An thành Xuân Lâm. Trong hai năm phục vụ GHBL Xuân Lâm (2005 - 2007), Cha Giuse Tạ Duy Tuyền cùng với cộng đoàn xây nhà giáo lý và tượng đài Chúa Kitô. Ngày 15.07.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Xuân Lâm lên thành Giáo xứ. Hiện nay, Cha Phêrô Phạm Quốc Thuần đang phục vụ tại Giáo xứ Xuân Lâm. Ngài đã từng bước tu sửa các cơ sở vật chất đã xuống cấp, nâng đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn và đưa các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào ổn định, nề nếp.
 
Địa dư: Đông giáp Đa-Hoai (Lâm Đồng); Tây giáp xứ Tịnh Lâm; Nam giáp xứ Phú Lâm; Bắc giáp rừng quốc gia Cát Tiên
Diện tích: 96 km2
Dân số: 6.250
  • 290 gia đình công giáo, gồm 1.350 giáo dân
  • Tỷ lệ: 21,6%
Linh mục quản xứ:
  • Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh (1997 - 2000)
  • Tôma Aquinô Trần Duy Linh (2000 - 2004 )
  • Giuse Phạm Viết Hưng (2004 - 2005)
  • Giuse Tạ Duy Tuyền (2005 - 2007)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hùng (2007 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Phêrô Phạm Quốc Thuần
             (2013 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông
Ngày chầu lượt: CN Lễ Mẹ Mân Côi
Giáo họ biệt lập: Tiên Lâm
Dòng, tu hội trong xứ hiện nay: Đaminh Tam Hiêp

Thống kê
Năm 2000 2004 2008 2010 2012 2013
Giáo dân 2.300 2.080 1.088 1.171 1.344 1.350
Gia đình 387 412 255 271 283 290
Tu sĩ nữ 2 5 6 6 6 6
 

Quý cha và quý chức BHG


Khuôn viên nhà thờ
Nhà giáo lý