GIÁO XỨ VĂN LÂM


 
Quá trình hình thành và phát triển
Sau năm 1975, vì lý do kinh tế, nên có các cuộc di dân tìm đến những nơi đất rộng, người thưa để sinh sống. Năm 1980, một số giáo dân công giáo, phần lớn từ Bến Tre, đến vùng đất Văn Lâm thuộc xã Phú Lộc và Phú Thịnh để định cư lập nghiệp. Ban đầu, hầu hết giáo dân nơi đây tham dự các sinh hoạt tôn giáo tại Giáo xứ Ngọc Lâm. Năm 1990, Giáo xứ Thạch Lâm được thành lập và Cha Giuse Phạm Hùng Sơn phụ trách Giáo xứ này. Cha Giuse đã quy tụ giáo dân của hai xã Phú Lộc và Phú Thịnh thành lập họ 9 và họ 11 thuộc Giáo xứ Thạch Lâm. Bốn năm sau, Cha Giuse dâng thánh lễ đầu tiên tại hai Giáo họ này vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm 1997, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nhập họ 9 và họ 11 thành một Giáo họ và nâng lên thành GHBL với tên gọi là Văn Lâm. Ngày 01.09.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Văn Lâm lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Vincentê Nguyễn Trung An làm chánh xứ tiên khởi. Dưới sự dẫn dắt của Cha Vincentê, cộng đoàn Giáo xứ Văn Lâm đang kiến thiết cơ sở vật chất và nuôi dưỡng đời sống đức tin ngày thêm lớn mạnh.
 
Địa dư: Đông giáp xã Phú Xuân; Tây giáp xã Phú Tân – Định Quán và sông Đồng Nai; Nam giáp thị trấn Tân Phú; Bắc giáp xã Phú Lập và Núi Tượng.
Diện tích: 57,13 km2
Dân số: 38.000 người
  • 365 gia đình công giáo, gồm 1.524 giáo dân
  • Tỷ lệ: 4%
Linh mục quản xứ: Giuse Phạm Hùng Sơn (1990 - 1998)
Linh mục đương nhiệm:


Vincentê Nguyễn Trung An
              (2010 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thống kê
Năm 2009 2010 2012 2013
Giáo dân 1.422 1.481 1.496 1.524
Gia đình 307 336 335 365
 
 
 
 
Khuôn viên nhà thờ