GIÁO XỨ TRÚC LÂM

 
Quá trình hình thành và phát triển
Trước đây, Giáo xứ Trúc Lâm là Giáo họ 11 của Giáo xứ Phương Lâm. Ngày 26.10.1989, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ 11 lên thành GHBL, lấy tên là GHBL Trúc Lâm và cử Cha Giuse Phạm Viết Hưng quản nhiệm. Một thời gian sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn Trúc Lâm lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ (1997) và nhà xứ (1998). Sau đó, Cha Giuse và cộng đoàn xây thêm nhà giáo lý và đài Đức Mẹ. Ngày 25.12.2000, Đức Cha Phaolô Maria nâng GHBL Trúc Lâm thành lập Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Phạm Viết Hưng là chánh xứ tiên khởi. Bốn năm sau, Cha Phanxicô Võ Quang Thanh kế nhiệm Cha Giuse. Cha Phanxicô cùng cộng đoàn tu sửa nhà thờ và chỉnh trang khuôn viên nhà thờ. Năm 2010, Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn thay thế Cha Phanxicô phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ Trúc Lâm đã từng bước lớn mạnh trong đời sống đức tin và các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào ổn định, nề nếp như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Bình Lâm; Tây giáp xứ Thọ Lâm; Nam giáp sông La Ngà; Bắc giáp xứ Phương Lâm
Diện tích: 2,1 Km2
Dân số: 2.759 người
  • 566 gia đình công giáo, gồm 2.462 giáo dân
  • Tỷ lệ: 89,2%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Phạm Viết Hưng (1995 - 2004)
  • Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh (2004 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Phạm Quốc Tuấn
          (2010 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ hồn xác lên trời
Ngày chầu lượt: Lễ Mẹ Mân Côi
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Gò Vấp
Thống kê
 
Năm 2000 2004 2008 2012 2013
Giáo dân 2.024 2.090 2.410 2.381 2.462
Gia đình 441 - 499 537 566
Tu sĩ - - - 2 2
 
 
 
 


Quý cha và quý chức


Đài Đức Mẹ