GIÁO XỨ TỊNH LÂM


 
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo xứ Tịnh Lâm nằm gọn trên địa bàn của xã Núi Tượng, huyện Tân Phú. Vào những năm 1979 - 1980, theo làn sóng di dân, một số giáo dân gốc Huế, Quảng Bình, Bến Tre và các vùng lân cận, đến lập nghiệp tại khu vực Núi Tượng. Trong thời gian này, mọi sinh hoạt tôn giáo đều nhờ các xứ xung quanh. Năm 1991, Cha Giuse Phạm Hùng Sơn, chánh xứ Thạch Lâm, đến dâng thánh lễ đầu tiên tại cộng đoàn Núi Tượng, đồng thời Cha Giuse tìm mọi cách để nâng đỡ và khích lệ giáo dân nơi đây giữ vững đức tin. Một năm sau, hai gia đình giáo dân đã hiến một mảnh đất và cộng đoàn giáo dân nơi đây dựng một nhà nguyện bằng tranh để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Từ đây cộng đoàn Núi Tượng trở thành Họ 10 của Giáo xứ Thạch Lâm. Năm 1997, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ 10 lên thành Giáo họ biệt lập với tên gọi là Tịnh Lâm và cử Cha Phanxicô Võ Quang Thanh quản nhiệm. Một năm sau, Cha Phanxicô đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái tôn (5m x 15m) để cộng đoàn Tịnh Lâm có nơi xứng đáng hơn trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Qua nhiều thời quý Cha quản nhiệm, GHBL Tịnh Lâm dựng một nhà nguyện tiền chế (10m x 30m) trên nền móng kiên cố. Năm 2012, GHBL Tịnh Lâm được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng lên thành Giáo xứ. Hiện nay, Cha Vincentê Nguyễn Trung An đang quản nhiệm và từng bước giúp đỡ cộng đoàn Tịnh Lâm vững mạnh trong đức tin và tình mến.
 
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân Lâm; Tây giáp xứ Thạch Lâm; Nam giáp xứ Văn Lâm; Bắc giáp họ Tiên Lâm (Nam Cát Tiên cũ).
Diện tích: 22,91 km2
Dân số: 5.857 người
  • 134 gia đình công giáo, gồm 511 giáo dân
  • Tỷ lệ: 8,72%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Phạm Hùng Sơn (1991 - 1997)
  • Phanxicô Võ Quang Thanh (1997 - 2000)
  • Tôma Trần Duy Linh (2000 - 2004)
  • Giuse Phạm Viết Hưng (2004 - 2005)
  • Cha Giuse Tạ Duy Tuyền (2005 - 2007)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hùng (2007 - 2010)
Linh mục quản nhiệm:
  

Vincentê Nguyễn Trung An
              (2010 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (06.04)
Ngày chầu lượt: Ngày 06.04
Thống kê
 
Năm 2010 2012 2013
Giáo dân 572 524 511
Gia đình 164 148 134
 
 
 


Cha chánh xứ và quý chức


Đài Đức Mẹ


Khuôn viên nhà thờ