GIÁO HỌ BIỆT LẬP TIÊN LÂM

 
Quá trình hình thành và phát triển
Sau năm 1975, một số giáo dân thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, họ Mân Côi (Xuân Lâm) và Phú Lâm đến định cư tại vùng đất hẻo lánh giáp rừng Nam Cát Tiên. Thời gian đầu, những tín hữu quy tụ nhau đọc kinh tại các nhà riêng để cùng giúp nhau giữ vững đức tin. Năm 1995, Cha Giuse Phạm Hùng Sơn, chánh xứ Thạch Lâm đến chăm sóc mục vụ cho những giáo dân vùng xa này. Giáo điểm truyền giáo Nam Cát Tiên được hình thành từ đây. Ngày 24.09.1996, Cha Giuse dâng thánh lễ đầu tiên tại Giáo điểm này. Một năm sau, Giáo điểm truyền giáo Nam Cát Tiên được nâng lên thành GHBL và được Cha Phanxicô Xaviê Võ Văn Thanh đang phụ trách Giáo họ Phú An (Giáo xứ Xuân Lâm hiện nay) quản nhiệm. Qua nhiều thời quý Cha quản nhiệm, cộng đoàn Nam Cát Tiên ngày càng vững mạnh trong đức tin, các sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, các cơ sở vật chất như nhà nguyện, nhà xứ ngày càng chỉnh trang hơn. Năm 2012, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đổi tên GHBL Nam Cát Tiên thành GHBL Tiên Lâm. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt tâm của Cha Phêrô Phạm Quốc Thuần, đời sống đức tin của cộng đoàn Tiên Lâm đang vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ đã đi vào nề nếp.
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân Lâm; Tây giáp vườn quốc gia Nam Cát Tiên; Nam giáp xứ Tịnh Lâm; Bắc giáp xứ Đạ Tẻh ( Gp. Đà Lạt )
Diện tích: 12 Km2
Dân số: 7.000 người
  • 170 gia đình công giáo, gồm 709 giáo dân
  • Tỷ lệ: 10,12%
Linh mục quản nhiệm:
  • Giuse Phạm Hùng Sơn (1994 - 1997)
  • Phanxicô Xaviê Võ Văn Thanh (1997 - 2000)
  • Tôma Aquinô Trần Duy Linh ( 2000 - 2004 )
  • Giuse Phạm Viết Hưng ( 2004 - 2005)
  • Giuse Tạ Duy Tuyền   ( 2005 - 2007 )
  • Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hùng (2007 - 2013 )
Linh mục đương nhiệm:


Phêrô Phạm Quốc Thuần
           (2013 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn
Ngày chầu lượt: Chầu chung với Giáo xứ Xuân Lâm ( Lễ Đức Mẹ Mân Côi )
Thống kê
Năm 2010 2012 2013
Giáo dân 680 709 709
Gia đình 107 165 165
 
Quang cảnh nhà thờ


Cha quản nhiệm và BHG