Giờ Lễ: 
Ngày thường:
- Sáng : 4g45
- Chiều : 18 g 00 (T3-T6)
- Chiều Thứ Bảy 17 g 30 (Lễ thay Chúa Nhật)

Chúa Nhật:
- Sáng : 5 g 00 ; 7 g 00
- Chiều: 17 g 00 Chầu Thánh Thể


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Mẫn dẫn một số giáo dân từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến bến Bình Đông, Sài Gòn, sinh sống. Sau đó Cha Giuse dẫn cộng đoàn này đến vùng đất Ông Kèo, xã Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư và lập nghiệp. Tháng 05.1955, Giáo xứ Vĩnh Phước chính thức được thành lập dưới sự coi sóc của Cha chánh xứ tiên khởi Giuse Nguyễn Khắc Mẫn. Cùng năm, Cha Giuse và cộng đoàn Vĩnh Phước dựng một nhà nguyện tạm bằng vật liệu nhẹ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Mười năm sau, Cha Đaminh Thân Toàn Vũ đến coi sóc Giáo xứ. Cha cùng với cộng đoàn xây tháp chuông bằng bê tông và tượng đài Chúa Kitô Vua. Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc xây các tượng đài, chỉnh trang các công trình xung quanh nhà thờ, đời sống đức tin của cộng đoàn Vĩnh Phước ngày thêm lớn mạnh. Năm 1996, Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiểu được cử phụ trách Giáo xứ. Cha Gioakim cùng với cộng đoàn Vĩnh Phước lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà mục vụ (1998) và nhà xứ (1999). Hai năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Tề thay thế Cha Gioakim. Cha Giuse xây nhà xứ và tiếp tục nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn. Năm 2004, Cha Phêrô Nguyễn Huệ được bổ nhiệm làm chánh xứ Vĩnh Phước. Với tinh thần hăng say trong sứ vụ mục tử, Cha Phêrô cùng với cộng đoàn xây nhà thờ mới, nhà xứ và các công trình phụ cận xung quanh nhà thờ. Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Học thay thế Cha Phêrô. Cha Giuse giúp cho cộng đoàn Vĩnh Phước thêm đoàn kết trong sự tương thân tương ái và luôn khích lệ, nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Sơn, cộng đoàn Vĩnh Phước đã ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp ấp Chính Nghĩa; Tây giáp xứ Bắc Minh; Nam giáp sông Lòng Tàu; Bắc giáp ấp Bàu Sen
Diện tích: 0,35 km2
Dân số: 2.150 người
  • 503 gia đình công giáo, gồm 2.020 giáo dân
  • Tỷ lệ: 93,95%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Maria Nguyễn Khắc Mẫn (1955 - 1965)
  • Đaminh Thân Toàn Vũ (1965 - 1970)
  • Giuse Trần Quang Chiểu (1970 - 1975)
  • Giêrađô Phạm Anh Thái (1975 - 1996)
  • Gioakim Nguyễn Văn Hiểu (1996 - 2001)
  • Giuse Nguyễn Văn Tề (2001 - 2004)
  • Phêrô Nguyễn Huệ (2004 - 2008)
  • Giuse Nguyễn Văn Học (2008 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:


Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Sơn
               (2009 -) 

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: Lễ Hiển Linh
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Nha Trang
Thống kê
Năm 1955 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 2.500 830 1.927 1.530 1.905 2.020
Gia đình - 142 437 386 459 503
Tu sĩ 0 0 0 0 3 4
 

Cổng vào nhà thờ 


Cha chánh xứ và quý chức BHG