Giờ Lễ: 
Ngày thường:
- Chiều Thứ Bảy: 18 g 00 (Lễ Chúa Nhật) 
Chúa Nhật:
- Sáng : 8 g 00  
 
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo họ biệt lập Long Thọ, hiện nay thuộc Giáo xứ Thiết Nham do Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh coi sóc. Năm 1993, một số giáo dân đã sinh sống rải rác từ ấp 1 đến ấp 5, xã Long Thọ và ấp 2 đến ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Thời gian này, giáo dân nơi đây tham gia các sinh hoạt tôn giáo tại Giáo xứ Thiết Nham. Đất lành chim đậu, mỗi năm số người công giáo về đây sinh sống ngày càng tăng và nhu cầu được chăm sóc mục vụ tại địa phương trở nên khẩn thiết. Năm 2006, Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh về phụ trách Giáo xứ Thiết Nham và quản nhiệm họ Long Thọ. Từ ngày 24.01.2007, Cha Đaminh đã đến dâng lễ Chúa Nhật hàng tuần cho cộng đoàn Long Thọ tại nhà một giáo dân. Tháng 08.2011, cộng đoàn Long Thọ dựng một nhà nguyện tiền chế làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Đầu năm 2014, Giáo họ Long Thọ chính thức được nâng lên thành GHBL. Từ đây GHBL Long Thọ mỗi tuần có hai thánh lễ: chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật. Hiện nay, Cha Đaminh tiếp tục quản nhiệm GHBL Long Thọ. Với sự nhiệt thành, Cha Đaminh đang giúp các sinh hoạt trong Giáo họ đi vào nề nếp, đồng thời, Cha Đaminh luôn khích lệ, nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân Long Thọ ngày thêm vững mạnh.
Địa dư: Đông giáp xã Phước An; Tây giáp xứ Nghĩa Mỹ và Thiết Nham; Nam giáp rừng Sác; Bắc giáp xã Long Thọ
Diện tích: 80 km2
Dân số: 1.663 người
  • 170 gia đình công giáo, gồm 663 giáo dân
  • Tỷ lệ: 39,86%
Linh mục quản nhiệm:


Đaminh Nguyễn Đình Khanh
              (2006 -)
Thánh bổn mạng: Phanxicô Xaviê
Ngày chầu lượt: 03.12

Cha chánh xứ và BHG
Nhà thờ giáo họ