Giáo Hạt Phước Lý

Giáo Hạt Phước Lý

GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ   1. Thống kê Giáo hạt Phước Lý từ năm 1966 – 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ

Giáo xứ Bắc Minh

Giáo xứ Bắc Minh

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 17 g 45  - Chiều Thứ Bảy :  17 g 45 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 45 - Chiều: 16 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân phần lớn thuộc Giáo phận Bắc Ninh di

Giáo xứ Bắc Thần

Giáo xứ Bắc Thần

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 17 g 45  - Chiều Thứ Bảy: 17 g 45 (thay lễ Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng: 4 g 45 ; 6 g 45  - Chiều: 16 g 45   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng (Đức Cố Giám Mục Giáo

Giáo xứ Đại Điền

Giáo xứ Đại Điền

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g30 - Chiều : 18 g 00 (T4-T7) - Chiều Thứ Bảy Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 - Chiều: 6 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Đỗ Đức Huấn cùng với khoảng 300 giáo dân thuộc xứ Đại Điền gốc Vĩnh Phúc Yên, Giáo

GHBL Long Thọ

GHBL Long Thọ

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều Thứ Bảy: 18 g 00 (Lễ Chúa Nhật)  Chúa Nhật: - Sáng : 8 g 00     Quá trình hình thành và phát triển Giáo họ biệt lập Long Thọ, hiện nay thuộc Giáo xứ Thiết Nham do Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh coi sóc. Năm 1993, một số giáo dân đã sinh sống rải

Giáo xứ Mỹ Hội

Giáo xứ Mỹ Hội

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 5g00 (T2, T2) - Chiều : 18 g 00 (T3-T7) - Chiều Thứ Bảy Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00 ; 9 g 00 - Chiều: 18 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Trước năm 1879, đã có những người công giáo sinh sống tại Gò Nổng, quận Nhơn Trạch, tỉnh

Giáo xứ Nghĩa Hiệp

Giáo xứ Nghĩa Hiệp

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 19 g 00 (T4, T6) - 19 g 00 (T5: Chầu Thánh Thể) Chúa Nhật: - Sáng : 6 g 00 Lễ Thiếu Nhi - Chiều: 17 g 30 Lễ Người Lớn Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ các Giáo xứ miền Bắc,

Giáo xứ Nghĩa Mỹ

Giáo xứ Nghĩa Mỹ

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều : 18 g 00 (T4, T5) - Chiều Thứ Bảy: 18 g 00  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 - Chiều: 17 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Trần Văn Lập dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ miền Bắc vào vùng đất thuộc xã Vĩnh Thạnh, Nhơn

Giáo xứ Nghĩa Yên

Giáo xứ Nghĩa Yên

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g30 - Chiều : 18 g 30 - Chiều Thứ Bảy: 18 g 00 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 ; 7 g 00 - Chiều: 18 g 30 Chầu Thánh Thể   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân gốc Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng dưới sự

Giáo xứ Phước Khánh

Giáo xứ Phước Khánh

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều : 17 g 30 (T2- T6) - Thứ Bảy : Sáng: 4g15 - Chiếu 17 g 30 (Lễ Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00 ; 6 g 30 (Thiếu Nhi) - Chiều: 17 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1882, một số giáo dân từ các nơi đến vùng đất Nhơn Trạch,

Giáo xứ Phước Lý

Giáo xứ Phước Lý

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 18 g 00 (T3,T4, T5) - Chiều Thứ Sáu 19 g 00 Chầu Thánh Thể - Chiều Thứ Bảy 19 g 00 Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 45 ; 7 g 30 (Thiếu Nhi) - Chiều: 17 g 15 Quá trình hình thành và phát triển Năm 1885, một số gia đình công giáo

​Giáo Xứ Tân Tường

​Giáo Xứ Tân Tường

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 5g00 (T2,T4,T6,T7) - Chiều : 18 g 30 (T3, T5) - Chiều Thứ Bảy 19 g 00 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00; 7 g 00 - Chiều: 17 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1890, một số giáo dân gốc Quảng Bình di cư đến vùng đất thuộc xã Long

​Giáo Xứ Thị Cầu

​Giáo Xứ Thị Cầu

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều : 17 g 45 (T2 - T7)  Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 45 - Chiều: 17 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Thượng Hiền dẫn một số giáo dân thuộc các xứ: Thị Cầu, Phương Vĩ, Đông Tiến và các nơi khác thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến

Giáo Xứ Thiết Nham

Giáo Xứ Thiết Nham

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g30 - Chiều : 18 g 00 - Chiều Thứ Bảy Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 ; 7 g 00 - Chiều: 17 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Hiếu dẫn một số giáo dân thuộc Giáo xứ Thiết Nham, Giáo phận Bắc Ninh đến

​Giáo Xứ Vĩnh Phước

​Giáo Xứ Vĩnh Phước

Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 18 g 00 (T3-T6) - Chiều Thứ Bảy 17 g 30 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00 ; 7 g 00 - Chiều: 17 g 00 Chầu Thánh Thể   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Mẫn dẫn một số giáo dân từ các tỉnh Bắc