GIÁO XỨ XUÂN AN

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, một số giáo dân Campuchia hồi hương đến lập nghiệp tại vùng đất Xã Viễn An, Trảng Bom ngày nay. Sau đó, dân các nơi đổ về khá đông và được Cha Phanxicô Nguyễn Văn Linh dòng Don Bosco giúp đỡ mục vụ. Lúc này, cộng đoàn Xuân An có ba nhà nguyện của ba họ: Mân Côi, Giuse và Vô Nhiễm. Cuối năm 1976, Cha Laurensô Maria Phạm Thanh Xuân, Chánh xứ Xuân Thịnh đến giúp cộng đoàn Xuân An với khoảng 1.400 giáo dân. Hai năm sau, thầy Giuse Nguyễn Văn Học được cử đến giúp cộng đoàn Xuân An. Năm 1987, Thầy Giuse chịu chức linh mục và cùng năm, Cha Giuse đã hiệp nhất ba họ Mân côi, Giuse và Vô Nhiễm thành một Giáo xứ Xuân An như ngày nay. Năm 1994, Cha Giuse cùng với cộng đoàn giáo dân Xuân An khởi công xây dựng thánh đường, nhà xứ và tháp chuông trên phần đất của nhà nguyện Mân Côi và hoàn thành năm 1997. Năm 2006, Cha Giuse Nguyễn Khắc Chính kế nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Học phụ trách Giáo xứ Xuân An. Cha Giuse đã giúp đỡ giáo dân vững mạnh trong đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp, ổn định như ngày nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân Thịnh; Tây giáp xứ Long Đức; Nam giáp xứ Bình Sơn; Bắc giáp xứ Giang Điền.
Diện tích: 70 km2
Dân số: 6.500 người
  • 610 gia đình công giáo, gồm 2.254 giáo dân
  • Tỷ lệ: 34,7%
Linh mục quản xứ:
  • Phanxicô Nguyễn Văn Linh, SDB. (1972 - 1976)
  • Laurenxô Phạm Thanh Xuân (1976 - 1987)
  • Giuse Nguyễn Văn Học (1987 -  2006)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Nguyễn Khắc Chính
              (2006 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (01.05)
Ngày chầu lượt: CN II MV
Thống kê
Năm 1978 1990 2003 2013
Giáo dân 1.400 1.472 1.901 2.254
Gia đình 359 378 512 610
 
Cha Chánh xứ cùng với TV BHG


Nhà nguyện Giáo họ Mân Côi


Nhà nguyện Giáo họ Thánh Giuse
Nhà nguyện Giáo họ Thánh Giuse

Nhà nguyện Giáo họ Vô Nhiễm