GIÁO XỨ VƯỜN NGÔ
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1939, Cha Vaquier - người Pháp mộ dân từ miền Bắc về đồn điền cao su Trảng Bom lập nghiệp. Một năm sau, Giáo điểm Vườn Ngô được thành lập với khoảng 300 giáo dân, phần lớn những giáo dân này là người Phát Diệm. Năm 1941, Cha Nguyễn Đình Điểu cùng với giáo dân nơi đây xây dựng nhà thờ Vườn Ngô bằng gạch và lợp ngói để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Chín năm sau, Giáo điểm Vườn Ngô được nâng lên thành Giáo xứ. Qua nhiều đời các cha phụ trách, năm 1976, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc về phụ trách Giáo xứ Vườn Ngô. Trong giai đoạn phụ trách Giáo xứ từ năm 1976 đến năm 2001, Cha Gioan Baotixita đã sửa mới toàn bộ nhà thờ. Cuối năm 2001, Cha Phaolô Bùi Quang Trung kế nhiệm Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ. Cha Phaolô đã tập trung xây dựng đời sống đức tin cho cộng đoàn, xây phòng họp, tượng đài Đức Mẹ và Thánh Giuse. Năm 2010, Cha Vincentê Trần Ngọc Châu thay thế Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ Vườn Ngô. Cha Vincentê tiếp tục giúp cộng đoàn lớn lên trong đức tin và cùng với cộng đoàn Vườn Ngô xây nhà giáo lý kiên cố rộng rãi. Năm 2012, Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng về phụ trách Giáo xứ Vườn Ngô và đã giúp cộng đoàn Giáo xứ đi vào ổn định như hiện nay.

Địa dư: Đông giáp xứ Lộc Hòa; Tây giáp xứ Đồng Phát; Nam giáp xứ Xuân Thịnh; Bắc giáp xứ Gia Tôn.
Diện tích: 50 km2
Dân số: 30.000 người
 • 765 gia đình công giáo, gồm 2.994 giáo dân
 • Tỷ lệ: 9,9%
Linh mục quản xứ:
 • Cha Nguyễn Đình Điểu (1935 - 1956)
 • Cha Ruy (1956 - 1958)
 • Gioankim Nguyễn Hữu Phúc (1958 - 1967)
 • Cha Nguyễn Đức Nghi (1967 - 1968)
 • Giuse Đinh Tuấn Ngạn (1968 - 1972)
 • Giuse Trần Thiện Dụ (1972 - 1975)
 • Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc (1975 - 2001)
 • Phaolô Bùi Quang Trung (2001 - 2010)
 • Vincentê Trần Ngọc Châu (2010 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Nguyễn Đức Thắng
             (2012 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01.05)
Ngày chầu lượt: Ngày 02.09
Thống kê
Năm 1940 1954 1975 1990 2003 2013
Giáo dân 300 800 1.500 2.030 2.165 2.994
Gia đình - 210 412 684 704 765
 

Nhà thờ năm 1941


Nhà xứ 


Cha xứ và TV BHG