GIÁO XỨ THUẬN AN
Quá trình hình thành và phát triển
Sau khi công trình thủy điện Trị An hoàn thành (1986), khoảng 50 gia đình công giáo từ các Giáo phận miền Bắc, miền Trung và miền Nam tập trung về vùng đất Trị An làm ăn sinh sống. Ba năm sau, vùng đất này trở thành Giáo điểm truyền giáo và ngày 08.08.1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm này lên thành GHBL và lấy tên là Thuận An, đồng thời cử Cha xứ Thạch An quản nhiệm Giáo họ này. Sau nhiều thời các Cha quản nhiệm, năm 2001, Cha Giuse Vũ Văn Nhuần về phụ trách Giáo họ Thuận An. Bốn năm sau, Giáo họ Thuận An được nâng lên thành Giáo xứ. Cha Giuse trong tư cách cha xứ tiên khởi đã cùng với cộng đoàn xây nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý, đồng thời Cha Giuse đã giúp cộng đoàn thăng tiến về đời sống đức tin. Năm 2007, Cha Gioakim Nguyễn Tiến Dũng kế nhiệm Cha Giuse phụ trách Giáo xứ Thuận An. Trong giai đoạn phục vụ Giáo xứ, Cha Gioakim và cộng đoàn đã xây nhà mục vụ (2013), Đài Đức Mẹ và quy hoạch nghĩa trang. Hiện nay, cộng đoàn Giáo xứ Thuận An đang dần thăng tiến trong đời sống thiêng liêng và các sinh hoạt đã đi vào nề nếp, ổn định.
Địa dư: Đông giáp xứ Thiện An, Tây giáp Lâm Trường Trị An, Nam giáp xứ Thạch An, Bắc giáp Thủy điện Trị An.
Diện tích: 25 km2
Dân số: 11.200 người
  • 742 gia đình công giáo, gồm 3.200 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 28,57%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh (1989 - 1991)
  • Phêrô Vũ Công Bình (1991 - 1992)
  • Marcô Nguyễn Tuyến Huyên (1992 - 1998)
  • Giuse Đinh Nam Hưng (1998 - 2001)
  • Giuse Vũ Văn Nhuần (2001 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:


Gioakim Nguyễn Tiến Dũng
               (2007 -)


Thánh bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Ngày chầu lượt: Ngày 01.01
Thống kê
Năm 1993 1995 2003 2013
Giáo dân 1.692 1.605 2.376 3.200
Gia đình 389 369 546 742
 
Sinh hoạt của giáo xứ: