GIÁO XỨ THIỆN AN
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1975, khoảng 20 - 30 gia đình công giáo đến vùng Trị An để khai hoang lập nghiệp. Thời gian này, giáo dân nơi đây phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Sau đó, cộng đoàn này được Cha Đaminh Nguyễn Đính chăm sóc. Mười năm sau, số giáo dân tăng lên con số 500 và hình thành Giáo điểm truyền giáo trực thuộc Giáo họ Thạch An do Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh chánh xứ Bùi Chu quản nhiệm. Măm 1990, Giáo điểm này được nâng lên thành GHBL với tên gọi Trị An. Cùng năm, cộng đoàn GHBL Trị An dựng một nhà nguyện nhỏ, đơn sơ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 16.09.1993, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã nâng Giáo họ lên thành Giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Thiện An, đồng thời cử Cha Phêrô Cao Thọ Lành làm chánh xứ tiên khởi. Trong thời gian phụ trách giáo xứ, Cha Phêrô cùng với giáo dân lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ (2001). Cuối năm 2001, Cha Vincentê Phạm Ngọc Anh Tuấn kế nhiệm Cha Phêrô phụ trách Giáo xứ Thiện An. Bên cạnh việc củng cố đời sống đức tin của cộng đoàn, Cha Vincentê đã cùng với giáo dân xây nhà giáo lý, tượng đài Đức Mẹ và Thánh Giuse. Năm 2009, Cha Phaolô Bùi Quang Trung thay thế Cha Vincentê coi sóc Giáo xứ. Hiện nay, Giáo xứ Thiện An đã đi vào ổn định và đang lớn lên trong đời sống đức tin và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Địa dư: Đông giáp xứ Lợi Hà; Tây giáp xứ Đại An; Nam giáp rừng Nam Cát Tiên; Bắc giáp xứ Bình Minh.
Diện tích: 10 km2
Dân số: 24.500 người
  • 681 gia đình công giáo, gồm 3.078 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 12,6%
Giáo họ biệt lập: Hiếu Liêm
  • Linh mục quản nhiệm: Giuse Cao Đức Long
Linh mục quản xứ:
  • Phêrô Cao Thọ Lành (1993 - 2001)
  • Vincentê Phạm Ngọc Anh Tuấn (2001 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:

 
Phaolô Bùi Quang Trung
              (2009 -)


Thánh bổn mạng: Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Ngày chầu lượt: Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Thống kê
Năm 1992 1993 2003 2007 2010 2011 2013
Giáo dân 2.200 1.837 3.419 2.500 2.714 2.882 3.078
Gia đình 311 267 512 635 689 701 681
 

TV BHG và cha Xứ


Đài Đức MẹĐài Thánh Giuse