GIÁO XỨ TÂN THÀNH
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1971, Tân Thành là một Giáo họ thuộc xứ Bùi Chu. Bốn năm sau, Giáo họ này được chính thức nâng lên thành Giáo xứ Tân Thành dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Phan Ngọc Tuyến. Số giáo dân Tân Thành lúc này khoảng hơn 300 người. Năm 1991, Cha Giuse cùng với cộng đoàn đã xây dựng nhà thờ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, vì số giáo dân tăng nhanh, Cha Giuse đã xây nhà giáo lý để đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của cộng đoàn. Năm 1999, Cha Gioakim Nguyễn Văn Quới về thay thế Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Trong giai đoạn phục vụ Giáo xứ, Cha Gioakim đã cùng với giáo dân tu sửa lại nhà thờ, làm tường rào khu đất nhà thờ và xây nhà Chầu Thánh Thể. Năm 2010, Cha Phêrô Huỳnh Bá Khá về phụ trách Giáo xứ Tân Thành. Cha Phêrô đã xây nhà giáo lý mới, giúp ổn định Giáo xứ, xây dựng đời sống đức tin cho cộng đoàn thêm lớn mạnh.
Địa dư: Đông giáp xứ Bắc Hòa, Tây giáp xứ Bùi Chu, Nam giáp khu Long Bình, Bắc giáp đập Sông Mây.
Diện tích: 0,58 km2
Dân số: 2.164 người
  • 375 gia đình công giáo, gồm 1.522 giáo dân.
  • Tỷ lệ: 70,3%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Phạm Ngọc Tuyến (1975 - 1995)
  • Giuse Phạm Ngọc Tuấn (1995 - 1999)
  • Gioakim Nguyễn Văn Quới (1999 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:


Phêrô Huỳnh Bá Khá
         (2010 -)Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: CN II PS
Thống kê
Năm 1980 1990 2003 2010 2013
Giáo dân 500 873 1.072 1.200 1.522
Gia đình 126 221 272 301 375